Mateu 17:5 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 17:5 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 17:5 ALB - Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i - Bible Verse Picture

Mateu 17:5 ALB

Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i mbuloi; dhe nga reja u dëgjua një zë që thoshte: “Ky është Biri im i dashur, në të jam kënaqur: dëgjojeni!.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 17:5 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 17:4 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 17:5 ALB - Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 17:5 ALB - Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 17:5 ALB - Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 17:5 ALB - Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 17:5 ALB - Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 17:5 ALB - Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot dritë i - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 17:5 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 17:5 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 3:17 ALB Bible Verse Image
Mateu 3:17 (ALB) »
dhe ja një zë nga qielli që tha: “Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur.”

Gjoni 3:35 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:35 (ALB) »
Ati e do Birin dhe i ka dhënë në dorë çdo gjë.

Marku 9:7 ALB Bible Verse Image
Marku 9:7 (ALB) »
Pastaj erdhi një re dhe i mbuloi me hijen e vet; dhe nga reja doli një zë që tha: “Ky është Biri im i dashur; dëgjojeni!.”

Hebrenjve 2:1 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 2:1 (ALB) »
Prandaj ne duhet t’u përmbahemi më shumë atyre që dëgjuam, se mos shkasim ndonjë herë nga ruga.

Mateu 12:18 ALB Bible Verse Image
Mateu 12:18 (ALB) »
“Ja shërbëtori im, që unë e zgjodha; i dashuri im, në të cilin shpirti im është i kënaqur. Unë do ta vë Frymën tim mbi të dhe ai do t’u shpall drejtësinë popujve.

Ligji i Përtërirë 18:15 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 18:15 (ALB) »
Zoti, Perëndia yt, do të krijojë për ty një profet si unë në mes teje dhe vëllezërve të tu; atë keni për ta dëgjuar,

Zbulesa 1:7 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:7 (ALB) »
Ja, ai vjen me retë dhe çdo sy do ta shohë, edhe ata që e tejshpuan; dhe të gjitha fiset e dheut do të vajtojnë për të. Po, amen.

Ligji i Përtërirë 18:19 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 18:19 (ALB) »
Dhe do të ndodhë që në se dikush nuk i dëgjon fjalët e mia që ai thotë në emrin tim, unë do t’i kërkoj llogari.

Isaia 42:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 42:1 (ALB) »
"Ja shërbëtori im, që unë përkrah, i zgjedhuri im që më kënaq shpirtin. Kam vënë Frymën time mbi të; ai do t’ju sjellë drejtësinë kombeve.

Veprat e Apostujve 7:37 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:37 (ALB) »
Ky është ai Moisi që u tha bijve të Izraelit: "Zoti, Perëndia juaj do të nxjerrë për ju, nga mesi i vëllezërve tuaj, një profet si mua. Dëgjojeni!".

Luka 3:22 ALB Bible Verse Image
Luka 3:22 (ALB) »
dhe Fryma e Shenjtë zbriti mbi të, në trajtën trupore si të pëllumbit, dhe nga qielli erdhi një zë, që thoshte: “Ti je Biri im i dashur, në ty unë jam kënaqur!.”

Gjoni 5:20 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:20 (ALB) »
Sepse Ati e do Birin dhe i dëfton gjithçka që bën vetë; dhe do t’i dëftojë vepra më të mëdha se këto, që të mrekulloheni.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 17:5 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 17:5 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 17:5 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 17:5 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 17:5 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 17:5 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 17:5 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 17:5 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 17:5 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 17:5 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 17:5 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 17:5 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 17:5 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 17:5 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 17:5 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 17:5 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 17:5 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 17:5 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 17:5 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 17:5 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 17:5 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 17:5 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 17:5 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »