Mateu 2:22 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 2:22 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 2:22 ALB - por, kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në - Bible Verse Picture

Mateu 2:22 ALB

por, kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në Judë në vend të Herodit, atit të tij, pati frikë të shkojë atje. Dhe, mbasi u udhëzua nga Perëndia në ëndërr, iku në krahinën e Galilesë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 2:22 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 2:21 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 2:22 ALB - por, kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 2:22 ALB - por, kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 2:22 ALB - por, kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 2:22 ALB - por, kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 2:22 ALB - por, kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 2:22 ALB - por, kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 2:22 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 2:22 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 2:39 ALB Bible Verse Image
Luka 2:39 (ALB) »
Dhe mbasi i kryen të gjitha ato që i takonin sipas ligjit të Zotit, u kthyen në Galile, në qytetin e tyre, Nazaret.

Zanafilla 19:17 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 19:17 (ALB) »
Ndërsa po i çonin jashtë, njëri prej tyre tha: "Ik shpejt për të shpëtuar jetën tënde! Mos shiko prapa e mos u ndal në asnjë vend të fushës; shpëto në mal që të mos vdesësh!".

Gjoni 7:52 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:52 (ALB) »
Ata u përgjigjën dhe i thanë: “Mos je edhe ti nga Galilea? Hulumto Shkrimet dhe do të shohësh se nga Galilea s’ka dalë kurrë profet.”

Gjoni 7:41 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:41 (ALB) »
Të tjerë thoshnin: “Ky është Krishti.” Kurse të tjerë thoshnin: “Vallë nga Galilea vjen Krishti?

Mateu 2:12 ALB Bible Verse Image
Mateu 2:12 (ALB) »
Pasi Perëndia i udhëzoi në ëndërr që të mos ktheheshin te Herodi, ata u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër.

Mateu 2:19 ALB Bible Verse Image
Mateu 2:19 (ALB) »
Pasi vdiq Herodi, ja një engjëll i Zotit i shfaqet në ëndërr Jozefit në Egjipt,

Mateu 3:13 ALB Bible Verse Image
Mateu 3:13 (ALB) »
Atëherë erdhi Jezusi nga Galileja në Jordan te Gjoni për t’u pagëzuar prej tij.

Mateu 1:20 ALB Bible Verse Image
Mateu 1:20 (ALB) »
Por, ndërsa bluante me vete këto çështje, ja që iu shfaq në ëndërr një engjell i Zotit dhe i tha: “Jozef, bir i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë si gruan tënde, sepse ç’është ngjizur në të është vepër e Frymës së Shenjtë.

Isaia 30:21 ALB Bible Verse Image
Isaia 30:21 (ALB) »
Kur do të shkoni djathtas ose kur do të shkoni majtas, veshët e tu do të dëgjojnë prapa teje një fjalë që do të thotë: "Kjo është rruga, ecni në të!".

Isaia 48:17 ALB Bible Verse Image
Isaia 48:17 (ALB) »
Kështu thotë Zoti, Çliruesi yt, i Shenjti i Izraelit: "Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të mëson për të mirën tënde, që të udhëheq nëpër rrugën që duhet të ndjekësh.

Psalmet 107:6 ALB Bible Verse Image
Psalmet 107:6 (ALB) »
Por në fatkeqësitë e tyre ata i thirrën Zotit dhe ai i çliroi nga ankthet e tyre;

Psalmet 73:24 ALB Bible Verse Image
Psalmet 73:24 (ALB) »
Ti do të më udhëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 2:22 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 2:22 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 2:22 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 2:22 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 2:22 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 2:22 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 2:22 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 2:22 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 2:22 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 2:22 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 2:22 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 2:22 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 2:22 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 2:22 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 2:22 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 2:22 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 2:22 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 2:22 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 2:22 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 2:22 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 2:22 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 2:22 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 2:22 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »