Mateu 7:25 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 7:25 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 7:25 ALB - Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u - Bible Verse Picture

Mateu 7:25 ALB

Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u përplasën mbi atë shtëpi; por ajo nuk u shemb, sepse ishte themeluar mbi shkëmb.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 7:25 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 7:24 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 7:25 ALB - Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 7:25 ALB - Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 7:25 ALB - Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 7:25 ALB - Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 7:25 ALB - Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 7:25 ALB - Ra shiu, erdhi përmbytja, frynë erërat dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 7:25 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 7:25 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jakobit 1:12 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:12 (ALB) »
Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur del i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti ua premtoi atyre që e duan.

Psalmet 125:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 125:1 (ALB) »
Ata që kanë besim tek Zoti janë si mali i Sionit, që nuk mund të lëvizet, por qëndron përjetë.

1 Pjetrit 1:7 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:7 (ALB) »
që prova e besimit tuaj, që është shumë më i çmuar nga ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, nder e lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit,

Kolosianëve 2:7 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:7 (ALB) »
duke pasur rrënjë dhe duke u ndërtuar në të, dhe duke u forcuar në besim ashtu sikurse ju mësuan, duke mbushulluar në të me falenderim.

1 Pjetrit 1:5 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:5 (ALB) »
që nga fuqia e Perëndisë me anë të besimit jeni të ruajtur, për shpëtimin gati për t’u zbuluar në kohët e fundit.

1 Korintasve 3:13 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 3:13 (ALB) »
vepra e secilit do të shfaqet, sepse dita do ta tregojë; sepse do të zbulohet me anë të zjarrit, dhe zjarri do të provojë veprën e secilit e ç’lloji është.

Veprat e Apostujve 14:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 14:22 (ALB) »
duke fuqizuar shpirtërat e dishepujve dhe duke i këshilluar që të ngulmojnë në besim, dhe duke thënë se me shumë pikëllime duhet të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë.

Psalmet 92:13 ALB Bible Verse Image
Psalmet 92:13 (ALB) »
Ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit do të lulëzojnë në kopshtet e Perëndisë tonë.

Ezekieli 13:11 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 13:11 (ALB) »
u thuaj atyre që e suvatojnë me llaç që nuk mban, se ai ka për të rënë. Do të vijë një shi i rrëmbyer dhe ju, o gurë breshëri, do të rrëzoheni; do të shpërthejë një erë e stuhishme,

Efesianëve 3:17 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:17 (ALB) »
që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit,

Mateu 16:18 ALB Bible Verse Image
Mateu 16:18 (ALB) »
Dhe unë po të them gjithashtu se ti je Pjetri, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë.

Malakia 3:3 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:3 (ALB) »
Ai do të ulet si ai që shkrin dhe pastron argjendin; do t’i pastrojë bijtë e Levit dhe do t’i rafinojë si arin e argjendin, me qëllim që ata të mund t’i ofrojnë Zotit një blatim me drejtësi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 7:25 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 7:25 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 7:25 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 7:25 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 7:25 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 7:25 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 7:25 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 7:25 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 7:25 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 7:25 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 7:25 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 7:25 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 7:25 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 7:25 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 7:25 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 7:25 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 7:25 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 7:25 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 7:25 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 7:25 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 7:25 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 7:25 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 7:25 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »