Mateu 7:3 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 7:3 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 7:3 ALB - Pse shikon lëmishten që është në syrin e - Bible Verse Picture

Mateu 7:3 ALB

Pse shikon lëmishten që është në syrin e vëllait tënd dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 7:3 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 7:2 (ALB)
Next Verse
Mateu 7:4 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 7:3 ALB - Pse shikon lëmishten që është në syrin e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 7:3 ALB - Pse shikon lëmishten që është në syrin e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 7:3 ALB - Pse shikon lëmishten që është në syrin e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 7:3 ALB - Pse shikon lëmishten që është në syrin e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 7:3 ALB - Pse shikon lëmishten që është në syrin e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 7:3 ALB - Pse shikon lëmishten që është në syrin e - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 7:3 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 7:3 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Galatasve 6:1 ALB Bible Verse Image
Galatasve 6:1 (ALB) »
Vëllezër, në qoftë se dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, lartësojeni me frymë butësie. Por ki kujdes veten tënde, se mos tundohesh edhe ti.

Gjoni 8:7 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:7 (ALB) »
Dhe, kur ata vazhdonin ta pyesnin, ai u drejtua dhe u tha atyre: “Kush nga ju është pa mëkat, le ta hedhë i pari gurin kundër saj!.”

Luka 6:41 ALB Bible Verse Image
Luka 6:41 (ALB) »
Po pse ti e shikon lëmishtën në sy të vëllait tënd dhe nuk e sheh traun në syrin tënd?

2 Samuelit 12:5 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 12:5 (ALB) »
Atëherë zemërimi i Davidit u rrit me të madhe kundër këtij njeriu dhe i tha Nathanit: "Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, ai që ka bërë këtë gjë meriton të vdesë!

Luka 18:11 ALB Bible Verse Image
Luka 18:11 (ALB) »
Fariseu rrinte në këmbë dhe lutej në vetvete kështu: "O Perëndi, të falënderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitqarë, të padrejtë, kurorëshkelës, dhe as si ai tagrambledhës.

Psalmet 50:16 ALB Bible Verse Image
Psalmet 50:16 (ALB) »
Por të pabesit Perëndia i thotë: "Çfarë të drejte ke ti të përmëndësh statutet e mia dhe të kesh mbi buzët e tua besëlidhjen time,

2 Kronikave 28:9 ALB Bible Verse Image
2 Kronikave 28:9 (ALB) »
Por aty ishte një profet i Zotit, që quhej Obed. Ai doli para ushtrisë që po kthehej në Samari dhe tha: "Ja, me qenë se Zoti, Perëndia i etërve tuaj, ishte i zemëruar me Judën, ju dha ata në duart tuaja, por ju i vratë me tërbim, që arriti deri në qiell.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 7:3 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 7:3 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 7:3 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 7:3 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 7:3 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 7:3 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 7:3 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 7:3 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 7:3 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 7:3 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 7:3 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 7:3 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 7:3 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 7:3 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 7:3 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 7:3 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 7:3 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 7:3 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 7:3 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 7:3 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 7:3 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 7:3 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 7:3 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »