Veprat e Apostujve 2:4 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 2:4 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 2:4 ALB - Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 2:4 ALB

Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte të shpreheshin.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 2:4 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 2:4 ALB - Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 2:4 ALB - Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 2:4 ALB - Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 2:4 ALB - Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 2:4 ALB - Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 2:4 ALB - Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 2:4 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 2:4 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 13:52 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:52 (ALB) »
Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me Frymën e Shenjtë.

Marku 16:17 ALB Bible Verse Image
Marku 16:17 (ALB) »
Dhe këto janë shenjat që do t’i përcjellin ata që do të besojnë: në emrin tim ata do t’i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja;

Veprat e Apostujve 4:31 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:31 (ALB) »
Dhe, mbasi qenë lutur, vendi ku ishin mbledhur u drodh; dhe të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë, dhe e shpallnin fjalën e Perëndisë me çiltersi.

Efesianëve 5:18 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:18 (ALB) »
Dhe mos u dehni me verë, në të cilën ka shthurje, por mbushuni me Frymë,

1 Korintasve 12:10 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 12:10 (ALB) »
një tjetri larmi gjuhësh; një tjetri interpretimi i gjuhëve.

1 Korintasve 14:21 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 14:21 (ALB) »
Në ligj është shkruar: “Unë do t’i flas këtij populli në gjuhë të huaja dhe me buzë të tjera, por as kështu nuk do të më dëgjojnë,” thotë Zoti.

Veprat e Apostujve 9:17 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 9:17 (ALB) »
Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi; dhe, duke i vënë duart, tha: “Vëlla Saul, Zoti Jezus, që të është shfaqur në rrugën nëpër të cilën ti po vije, më ka dërguar që të kesh përsëri dritën e syve dhe të mbushesh me Frymën e Shenjtë.”

Veprat e Apostujve 7:55 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:55 (ALB) »
Por ai, mbushur me Frymë të Shenjtë, i nguli sytë nga qielli, pa lavdinë e Perëndisë dhe Jezusin që rrinte në këmbë në të djathtën e Perëndisë,

Veprat e Apostujve 10:46 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:46 (ALB) »
sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndinë. Atëherë Pjetri filloi të thotë:

Gjoni 14:26 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:26 (ALB) »
por Ngushëlluesi, Fryma e Shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim, do t’ju mësojë çdo gjë dhe do t’ju kujtojë të gjitha këto që ju thashë.

Veprat e Apostujve 1:5 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:5 (ALB) »
sepse Gjoni pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoheni me Frymën e Shenjtë, mbas jo shumë ditësh.”

Veprat e Apostujve 19:6 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 19:6 (ALB) »
Dhe, kur Pali vuri duart mbi ta, Fryma e Shenjtë zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 2:4 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 2:4 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 2:4 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 2:4 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 2:4 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 2:4 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 2:4 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 2:4 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 2:4 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 2:4 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 2:4 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 2:4 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 2:4 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 2:4 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 2:4 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 2:4 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »