Veprat e Apostujve 20:28 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 20:28 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 20:28 ALB - Tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 20:28 ALB

Tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në mes të së cilës Fryma e Shenjtë ju ka vënë ju kujdestarë që të kullotni kishën e Perëndisë, të cilën ai e ka fituar me gjakun e tij.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 20:28 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 20:28 ALB - Tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 20:28 ALB - Tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 20:28 ALB - Tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 20:28 ALB - Tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 20:28 ALB - Tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 20:28 ALB - Tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 20:28 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 20:28 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Pjetrit 5:2 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 5:2 (ALB) »
ruani tufën e Perëndisë që është midis jush, duke e mbikqyrur jo me detyrim, por me dëshirë, jo për përfitim të pandershëm, po me vullnet të mirë,

1 Timoteut 4:16 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 4:16 (ALB) »
Ruaje veten tënde dhe mësimin, qëndro në këto gjëra, sepse, duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë.

Isaia 40:11 ALB Bible Verse Image
Isaia 40:11 (ALB) »
Ai do të kullosë kopenë e tij si një bari, do t’i mbledhë qengjat me krahun e tij dhe do t’i mbajë në gji të tij, dhe do të udhëheqë me ëmbëlsi dhe kujdes delet që kanë të vegjëlit e tyre.

1 Pjetrit 1:18 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:18 (ALB) »
duke ditur se jo me anë gjërash që prishen, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etërit,

Veprat e Apostujve 13:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:2 (ALB) »
Dhe, ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe po agjëronin, Fryma e Shenjtë tha: “M’i ndani veç Barnabën dhe Saulin për veprën për të cilën i kam thirrur.”

1 Timoteut 3:2 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 3:2 (ALB) »
Duhet, pra, që peshkopi të jetë i patëmetë, burrë i një gruaje të vetme, të jetë i përmbajtur, i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i zoti të mësojë të tjerët,

1 Korintasve 10:32 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 10:32 (ALB) »
Mos u bëni shkak skandali as për Judenj, as për Grekë, as për kishën e Perëndisë;

1 Timoteut 5:17 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 5:17 (ALB) »
Pleqtë që e drejtojnë mirë parësinë në kishë, le të nderohen dyfish, sidomos ata që mundohen me fjalë e me mësim.

Hebrenjve 13:17 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:17 (ALB) »
Dëgjoni të parët tuaj dhe nënshtrohuni atyre, sepse ata rrijnë zgjuar për shpirtërat tuaj, si ata që duhet të japin llogari; që ta bëjnë këtë me gëzim dhe jo me psheretima, sepse kjo nuk do t’ju sillte dobi.

1 Timoteut 3:5 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 3:5 (ALB) »
(sepse në qoftë se dikush nuk di të qeverisë familjen e vet, si do të kujdeset për kishën e Perëndisë?).

Mikea 5:4 ALB Bible Verse Image
Mikea 5:4 (ALB) »
Ai do të mbetet për të kullotur kopenë e tij me pushtetin e Zotit, në madhërinë e emrit të Zotit, Perëndisë së tij. Dhe ata do të banojnë të sigurt, sepse atëherë ai do të jetë i madh deri në skajet e tokës.

Mikea 7:14 ALB Bible Verse Image
Mikea 7:14 (ALB) »
Kullot popullin tënd me shkopin tënd, kopenë e trashëgimisë sate, që rri i vetmuar në pyllin në mes të Karmelit. Le të kullosin në Bashan dhe në Galaad si në kohërat e lashta.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 20:28 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 20:28 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 20:28 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 20:28 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 20:28 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 20:28 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 20:28 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 20:28 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 20:28 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 20:28 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 20:28 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 20:28 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 20:28 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 20:28 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 20:28 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 20:28 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »