Veprat e Apostujve 20:32 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 20:32 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 20:32 ALB - Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 20:32 ALB

Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te Perëndia dhe te fjala e hirit të tij, që është në gjendje t’ju ndërtojë dhe t’ju japë trashëgimin në mes të të gjithë të shenjtëruarve.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 20:32 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 20:32 ALB - Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 20:32 ALB - Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 20:32 ALB - Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 20:32 ALB - Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 20:32 ALB - Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 20:32 ALB - Dhe tani, o vëllezër, unë po ju lë te - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 20:32 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 20:32 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Kolosianëve 1:12 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:12 (ALB) »
duke e falënderuar Perëndinë At, që na bëri të denjë të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve në dritë.

Veprat e Apostujve 26:18 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:18 (ALB) »
që t’u çelësh sytë atyre dhe t’i kthesh nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe një trashëgim midis të shenjtëruarve".

Efesianëve 1:14 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:14 (ALB) »
i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij.

Hebrenjve 9:15 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 9:15 (ALB) »
Për këtë arsye ai është ndërmjetësi i Besëlidhjes së re që, me anë të vdekjes që u bë për shpërblimin e shkeljeve që u kryen gjatë Besëlidhjes së parë, të thirrurit të marrin premtimin e trashëgimisë së amshuar.

Kolosianëve 3:24 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:24 (ALB) »
duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse ju i shërbeni Krishtit, Zotit.

Jeremia 3:19 ALB Bible Verse Image
Jeremia 3:19 (ALB) »
Unë thoja: "Me çfarë dëshire do të të vendosja midis bijve të mi dhe do të të jepja një vend të mrekullueshëm, një trashëgimi të shkëlqyer midis gjithë kombeve!". Thoja: "Ti do të më quash: Ati im!, dhe nuk do të largohesh më nga unë".

Efesianëve 1:18 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:18 (ALB) »
dhe t’u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët,

Kolosianëve 2:7 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:7 (ALB) »
duke pasur rrënjë dhe duke u ndërtuar në të, dhe duke u forcuar në besim ashtu sikurse ju mësuan, duke mbushulluar në të me falenderim.

Veprat e Apostujve 20:24 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 20:24 (ALB) »
Por unë nuk dua t’ia di fare për jetën time që nuk e çmoj aq, sa ta kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë.

Efesianëve 5:5 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:5 (ALB) »
Të dini në fakt këtë: asnjë kurvar, ose i ndyrë ose kurnac, i cili është idhujtar, nuk ka ndonjë trashëgim në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë.

Juda 1:24 ALB Bible Verse Image
Juda 1:24 (ALB) »
Dhe atij që mund t’ju ruajë nga çdo rrëzim dhe t’ju nxjerrë para lavdisë së tij të paqortueshëm dhe me gëzim,

Veprat e Apostujve 14:23 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 14:23 (ALB) »
Dhe mbasi caktuan për ta pleqtë në çdo kishë, u lutën dhe agjëruan, i lanë në dorën e Zotit, në të cilin kishin besuar.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 20:32 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 20:32 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 20:32 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 20:32 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 20:32 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 20:32 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 20:32 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 20:32 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 20:32 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 20:32 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 20:32 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 20:32 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 20:32 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 20:32 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 20:32 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 20:32 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »