Veprat e Apostujve 20:29 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 20:29 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 20:29 ALB - Në fakt unë e di se, pas largimit tim, do të - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 20:29 ALB

Në fakt unë e di se, pas largimit tim, do të hyjnë midis jush ujqër grabitqarë, që nuk do ta kursejnë tufën,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 20:29 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 20:29 ALB - Në fakt unë e di se, pas largimit tim, do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 20:29 ALB - Në fakt unë e di se, pas largimit tim, do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 20:29 ALB - Në fakt unë e di se, pas largimit tim, do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 20:29 ALB - Në fakt unë e di se, pas largimit tim, do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 20:29 ALB - Në fakt unë e di se, pas largimit tim, do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 20:29 ALB - Në fakt unë e di se, pas largimit tim, do të - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 20:29 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 20:29 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 7:15 ALB Bible Verse Image
Mateu 7:15 (ALB) »
Ruhuni nga profetët e rremë, të cilët vijnë te ju duke u shtënë si dele, por përbrenda janë ujqër grabitqarë.

2 Pjetrit 2:1 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:1 (ALB) »
Por ka pasur edhe profetë të rremë midis popullit, ashtu si do të ketë midis jush mësues të rremë, të cilët do të fusin fshehurazi herezi shkatërruese dhe, duke mohuar Zotërinë që i bleu ata, do të tërheqin mbi vete një shkatërrim të shpejtë.

Luka 10:3 ALB Bible Verse Image
Luka 10:3 (ALB) »
Shkoni; ja, unë ju dërgoj si qengja në mes të ujqërve.

Gjoni 10:12 ALB Bible Verse Image
Gjoni 10:12 (ALB) »
Kurse rrogëtari, që nuk është bari, dhe delet nuk janë të vetat, sheh ujkun që po vjen, i braktis delet dhe ikën; dhe ujku i rrëmben dhe i shpërndan delet.

Veprat e Apostujve 20:28 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 20:28 (ALB) »
Tregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në mes të së cilës Fryma e Shenjtë ju ka vënë ju kujdestarë që të kullotni kishën e Perëndisë, të cilën ai e ka fituar me gjakun e tij.

Ezekieli 34:2 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 34:2 (ALB) »
"Bir njeriu, profetizo kundër barinjve të Izraelit; profetizo dhe u thuaj atyre barijve: Kështu thotë Zoti, Zoti: Mjerë barinjtë e Izraelit që kullotin veten e tyre! A nuk duhet përkundrazi të kullosin kopenë?

Zakaria 11:17 ALB Bible Verse Image
Zakaria 11:17 (ALB) »
Mjerë bariu i pavlerë që e braktis kopenë! Një shpatë do të jetë kundër krahut të tij dhe kundër syrit të tij të djathtë. Krahu i tij do të thahet krejt dhe syri i tij do të verbohet fare.

Jeremia 23:1 ALB Bible Verse Image
Jeremia 23:1 (ALB) »
"Mjerë barinjtë që prishin dhe shpërndajnë kopenë e kullotës sime," thotë Zoti.

Mateu 10:16 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:16 (ALB) »
Ja, unë po ju dërgoj si dele në mes të ujqërve; jini, pra, të mënçur si gjarpërinjtë dhe të pastër si pëllumbat.

Jeremia 13:20 ALB Bible Verse Image
Jeremia 13:20 (ALB) »
Ngrini sytë tuaj dhe shikoni ata që vijnë nga veriu; ku është kopeja që të ishte besuar, delet e tua të bukura?

Sofonia 3:3 ALB Bible Verse Image
Sofonia 3:3 (ALB) »
Krerët e tij në mes të tij janë luanë që vrumbullojnë; gjyqtarët e tij janë ujqër të mbrëmjes, që nuk lënë asnjë kockë për ta brejtur për mëngjes.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 20:29 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 20:29 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 20:29 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 20:29 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 20:29 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 20:29 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 20:29 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 20:29 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 20:29 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 20:29 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 20:29 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 20:29 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 20:29 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 20:29 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 20:29 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 20:29 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »