Veprat e Apostujve 3:18 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 3:18 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 3:18 ALB - Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 3:18 ALB

Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që kishte parathënë me gojën e të gjithë profetëve të vet, se Krishti i tij do të vuante.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 3:18 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 3:18 ALB - Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 3:18 ALB - Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 3:18 ALB - Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 3:18 ALB - Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 3:18 ALB - Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 3:18 ALB - Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 3:18 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 3:18 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 26:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:22 (ALB) »
Por, për shkak të ndihmës që pata nga Perëndia deri në këtë ditë, vazhdova t’u dëshmoj të vegjëlve dhe të mëdhenjve, duke mos thënë tjetër përveç atyre që profetët dhe Moisiu thanë se duhet të ndodhnin,

Isaia 53:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 53:1 (ALB) »
Kush i ka besuar predikimit tonë dhe kujt iu shfaq krahu i Zotit?

Veprat e Apostujve 2:23 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:23 (ALB) »
ai, pra, sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Perëndisë, ju dorëzua juve dhe ju e zutë dhe, me duart e të padrejtëve, e gozhduat në kryq dhe e vratë.

Zakaria 12:10 ALB Bible Verse Image
Zakaria 12:10 (ALB) »
"Do të derdh mbi shtëpinë e Davidit dhe mbi banorët e Jeruzalemit Frymën e hirit dhe të përgjërimit; dhe ata do të vështrojnë drejt meje, drejt atij që kanë therur; do të pikëllohen për të, ashtu si pikëllohesh për një bir të vetëm, dhe do të hidhërohen shumë për të, ashtu si hidhërohesh fort për një të parëlindur.

Veprat e Apostujve 17:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:2 (ALB) »
Dhe Pali, sipas zakonit të vet, hyri tek ata dhe tri të shtuna me radhë u paraqiti argumente nga Shkrimet,

Luka 24:26 ALB Bible Verse Image
Luka 24:26 (ALB) »
Por a nuk duhej që Krishti të vuajë gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë e tij?.”

Isaia 50:6 ALB Bible Verse Image
Isaia 50:6 (ALB) »
I paraqita kurrizin tim atij që më rrihte dhe faqet e mia atij që më shkulte mjekrën; nuk ia fsheha fytyrën time poshtërimit dhe të pështyrave.

1 Korintasve 15:3 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 15:3 (ALB) »
Sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash ato që edhe unë vetë i kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve,

1 Pjetrit 1:10 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:10 (ALB) »
Për këtë shpëtim kërkuan dhe hetuan profetët që profetizuan nga hirin për ju,

Zbulesa 19:10 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 19:10 (ALB) »
Edhe rashë përpara këmbëve të tij për ta adhuruar, por ai më tha: “Ruaju se e bën, unë jam bashkëshërbëtori yt si dhe i vëllezërve të tu që kanë dëshminë e Jezusit. Perëndinë adhuroje! Sepse dëshmia e Jezusit është frymë e profecisë.”

Veprat e Apostujve 28:23 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 28:23 (ALB) »
Dhe, mbasi i caktuan një ditë, erdhën shumë veta tek ai në banesën e tij; dhe ai shtjellonte dhe u dëshmonte atyre për mbretërinë e Perëndisë dhe, me anë të ligjit të Moisiut dhe të profetëve kërkonte t’i bindte për gjërat që i përkasin Jezusit, që nga mëngjesi e deri në mbrëmje.

Luka 24:44 ALB Bible Verse Image
Luka 24:44 (ALB) »
Pastaj u tha atyre: “Këto janë fjalët që unë ju thoja kur isha ende me ju: se duhet të përmbushen të gjitha gjërat që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Moisiut, në profetët dhe në psalmet.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 3:18 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 3:18 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 3:18 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 3:18 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 3:18 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 3:18 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 3:18 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 3:18 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 3:18 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 3:18 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 3:18 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 3:18 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 3:18 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 3:18 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 3:18 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 3:18 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »