Veprat e Apostujve 3:12 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 3:12 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 3:12 ALB - Dhe Pjetri, duke parë këtë gjë, i foli - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 3:12 ALB

Dhe Pjetri, duke parë këtë gjë, i foli popullit duke thënë: “Burra të Izraelit, pse po mrrekulloheni për këtë? Ose pse po na i ngulni sytë sikur ne me fuqinë tonë të vetme ose me perëndishmëri të kishim bërë që ky njeri të ecë?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 3:12 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 3:12 ALB - Dhe Pjetri, duke parë këtë gjë, i foli - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 3:12 ALB - Dhe Pjetri, duke parë këtë gjë, i foli - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 3:12 ALB - Dhe Pjetri, duke parë këtë gjë, i foli - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 3:12 ALB - Dhe Pjetri, duke parë këtë gjë, i foli - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 3:12 ALB - Dhe Pjetri, duke parë këtë gjë, i foli - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 3:12 ALB - Dhe Pjetri, duke parë këtë gjë, i foli - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 3:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 3:12 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 3:5 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 3:5 (ALB) »
jo se jemi të aftë prej vetiu të kuptojmë ndonjë gjë sikur vjen nga vetja jonë, por aftësia jonë vjen nga Perëndia,

Gjoni 3:27 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:27 (ALB) »
Gjoni u përgjigj dhe tha: “Njeriu nuk mund të marrë asgjë, nëse nuk i është dhënë nga qielli.

Zanafilla 41:16 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 41:16 (ALB) »
Jozefi iu përgjegj Faraonit duke i thënë: "Nuk jam unë, por Perëndia do të japë një përgjigje për të mirën e Faraonit".

Danieli 2:28 ALB Bible Verse Image
Danieli 2:28 (ALB) »
Por ka një Perëndi në qiell që zbulon sekretet, dhe ai i ka bërë të njohur mbretit Nebukadnetsarit atë që do të ndodhë ditët e fundit. Kjo ka qenë ëndrra jote dhe vegimet e mendjes sate në shtratin tënd.

Romakëve 9:4 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:4 (ALB) »
të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket birëria, lavdia, besëlidhjet, shpallja e ligjit, shërbimi hyjnor dhe premtimet;

Veprat e Apostujve 14:11 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 14:11 (ALB) »
Turma, kur pa ç’kishte bërë Pali, e ngriti zërin duke thënë në gjuhën likaonike: “Perënditë zbritën ndër ne, në trajtë njeriu.”

Romakëve 11:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 11:1 (ALB) »
Unë, pra, them: A thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e vet? Aspak, sepse edhe unë jam Izraelit, nga pasardhje e Abrahamit, nga fisi i Beniaminit.

Veprat e Apostujve 2:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:22 (ALB) »
Burra të Izraelit, dëgjoni këto fjalë: Jezusi Nazareas, njeriu i dëftuar nga Perëndia ndër ju me vepra të fuqishme, me mrekulli dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju me anë të ti tij, siç edhe vet e dini,

Veprat e Apostujve 10:25 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:25 (ALB) »
Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndër këmbë dhe e adhuroi.

Veprat e Apostujve 13:26 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:26 (ALB) »
Vëllezër, bij të pasardhësve të Abrahamit, dhe ata prej jush që druajnë Perëndinë, juve ju është dërguar fjala e këtij shpëtimi.

Gjoni 7:18 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:18 (ALB) »
Kush flet nga vetja e tij kërkon lavdinë e vet, kurse ai që kërkon lavdinë e atij që e ka dërguar është i vërtetë, dhe në të nuk ka padrejtësi.

Zanafilla 40:8 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 40:8 (ALB) »
Ata iu përgjegjën: "Kemi parë një ëndërr dhe askush nuk është në gjëndje ta interpretojë". Atëherë Jozefi u tha atyre: "Interpretimet nuk i përkasin vallë Perëndisë? Më tregoni ëndrrat, ju lutem".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 3:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 3:12 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 3:12 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 3:12 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 3:12 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 3:12 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 3:12 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 3:12 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 3:12 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 3:12 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 3:12 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 3:12 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 3:12 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 3:12 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 3:12 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 3:12 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »