Veprat e Apostujve 4:23 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 4:23 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 4:23 ALB - Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 4:23 ALB

Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u treguan gjithçka që krerët e priftërinjve dhe pleqtë u kishin thënë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 4:23 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 4:23 ALB - Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 4:23 ALB - Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 4:23 ALB - Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 4:23 ALB - Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 4:23 ALB - Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 4:23 ALB - Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 4:23 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 4:23 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 6:14 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 6:14 (ALB) »
Mos hyni në një zgjedhë bashkë me të pabesët, sepse ç’lidhje ka drejtësia me paudhësinë? Dhe çfarë afrie ka drita me terrin?

Veprat e Apostujve 12:11 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 12:11 (ALB) »
Kur Pjetri erdhi në vete, tha: “Tani me të vërtetë po e di se Zoti ka dërguar engjëllin e vet dhe më liroi nga duart e Herodit duke e bërë të kotë gjithë atë që priste populli i Judenjve.”

Psalmet 119:63 ALB Bible Verse Image
Psalmet 119:63 (ALB) »
Unë jam shok i gjithë atyre që kanë frikë prej teje dhe i atyre që respektojnë urdhërimet e tua.

Psalmet 16:3 ALB Bible Verse Image
Psalmet 16:3 (ALB) »
Gjithë dashuria ime është vendosur te njerëzit e shenjtë dhe të nderuar që janë mbi tokë.

Fjalët e urta 13:20 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 13:20 (ALB) »
Kush shkon me të urtët bëhet i urtë, por shoku i budallenjve do të bëhet i keq.

Malakia 3:16 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:16 (ALB) »
Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën njëri tjetrit. Zoti i dëgjoi me vemendje dhe një libër kujtimi u shkrua përpara tij për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që e nderojnë emrin e tij.

Veprat e Apostujve 2:44 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:44 (ALB) »
Por gjithë ata që besonin rrinin bashkë dhe çdo gjë e kishin të përbashkët.

Veprat e Apostujve 1:13 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:13 (ALB) »
Dhe, si u kthyen në qytet, u ngjitën në sallën e sipërme, ku rrinin Pjetri dhe Jakobi, Gjoni dhe Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeu dhe Mateu, Jakobi i Alfeut dhe Simon Zellshmi, dhe Juda i Jakobit.

Psalmet 42:4 ALB Bible Verse Image
Psalmet 42:4 (ALB) »
Duke kujtuar këto gjëra, brenda vetes sime i jap shfrim të lirë shpirtit tim, sepse kisha zakon të shkoja me turmën, duke e udhëhequr në shtëpinë e Perëndisë, në mes të këngëve të gëzimit dhe të lëvdimit të një turme në festë.

Veprat e Apostujve 16:40 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 16:40 (ALB) »
Atëherë ata, si dolën nga burgu, hynë në shtëpinë e Lidias dhe, kur panë vëllezërit, i ngushëlluan; dhe ikën.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 4:23 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 4:23 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 4:23 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 4:23 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 4:23 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 4:23 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 4:23 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 4:23 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 4:23 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 4:23 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 4:23 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 4:23 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 4:23 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 4:23 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 4:23 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 4:23 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »