Veprat e Apostujve 4:27 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 4:27 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 4:27 ALB - Sepse pikërisht kundër Birit tënd të - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 4:27 ALB

Sepse pikërisht kundër Birit tënd të shenjtë, që ti e vajose, u mblodhën Herodi dhe Ponc Pilati me johebrenjtë dhe me popullin e Izraelit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 4:27 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 4:27 ALB - Sepse pikërisht kundër Birit tënd të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 4:27 ALB - Sepse pikërisht kundër Birit tënd të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 4:27 ALB - Sepse pikërisht kundër Birit tënd të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 4:27 ALB - Sepse pikërisht kundër Birit tënd të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 4:27 ALB - Sepse pikërisht kundër Birit tënd të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 4:27 ALB - Sepse pikërisht kundër Birit tënd të - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 4:27 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 4:27 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 27:2 ALB Bible Verse Image
Mateu 27:2 (ALB) »
Dhe, mbasi e lidhën, e çuan dhe e dorëzuan në duart e Ponc Pilatit, guvernatorit.

Veprat e Apostujve 4:30 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:30 (ALB) »
duke e shtrirë dorën tënde për të shëruar dhe që të kryhen shenja dhe mrekulli në emër të Birit tënd të shenjtë Jezusit.”

Luka 9:22 ALB Bible Verse Image
Luka 9:22 (ALB) »
duke thënë: “Birit të njeriut i duhet të vuajë shumë gjëra, ta përbuzin pleqtë, krerët e priftërinjve dhe skribët, ta vrasin dhe të tretën ditë të ringjallet.”

Luka 20:13 ALB Bible Verse Image
Luka 20:13 (ALB) »
Atëherë i zoti i vreshtit tha: "Çfarë duhet të bëj? Do të dërgoj djalin tim të dashur. Ndoshta, duke e parë atë, do ta respektojnë!".

Luka 4:18 ALB Bible Verse Image
Luka 4:18 (ALB) »
“Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfërit; ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit,

Luka 13:31 ALB Bible Verse Image
Luka 13:31 (ALB) »
Po në atë ditë disa farisenj erdhën dhe i thanë: “Nisu dhe largohu prej këtej, sepse Herodi do të të vrasë.”

Luka 18:31 ALB Bible Verse Image
Luka 18:31 (ALB) »
Pastaj i mori me vete të dymbëdhjetët dhe u tha atyre: “Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem dhe të gjitha ato që shkruan profetët për Birin e njeriut do të përmbushen.

Luka 1:35 ALB Bible Verse Image
Luka 1:35 (ALB) »
Dhe engjëlli duke u përgjigjur, i tha: “Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ty dhe pushteti i Shumë të Lartit do të të mbulojë me hijen e vet; prandaj i shenjti që do të lindë prej teje do të quhet Bir i Perëndisë.

Luka 22:47 ALB Bible Verse Image
Luka 22:47 (ALB) »
Ndërsa ai ende po fliste, ja një turmë; dhe ai që quhej Judë, një nga të dymbëdhjetët, i printe dhe iu afrua Jezusit për ta puthur.

Luka 22:63 ALB Bible Verse Image
Luka 22:63 (ALB) »
Ndërkaq njerëzit që e mbanin Jezusin e përqeshnin dhe e rrihnin.

Luka 22:1 ALB Bible Verse Image
Luka 22:1 (ALB) »
Ndërkaq po afrohej festa e të Ndormëve, që quhet Pashkë.

Luka 23:7 ALB Bible Verse Image
Luka 23:7 (ALB) »
Dhe kur mori vesh se ai i takonte juridiksionit të Herodit, e dërgoi te Herodi, i cili, ndër ato ditë, ndodhej edhe ai në Jeruzalem.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 4:27 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 4:27 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 4:27 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 4:27 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 4:27 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 4:27 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 4:27 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 4:27 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 4:27 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 4:27 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 4:27 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 4:27 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 4:27 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 4:27 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 4:27 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 4:27 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »