Veprat e Apostujve 8:15 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 8:15 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 8:15 ALB - Kur këta arritën, u lutën për ta, që të - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 8:15 ALB

Kur këta arritën, u lutën për ta, që të merrnin Frymën e Shenjtë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 8:15 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 8:15 ALB - Kur këta arritën, u lutën për ta, që të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 8:15 ALB - Kur këta arritën, u lutën për ta, që të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 8:15 ALB - Kur këta arritën, u lutën për ta, që të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 8:15 ALB - Kur këta arritën, u lutën për ta, që të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 8:15 ALB - Kur këta arritën, u lutën për ta, që të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 8:15 ALB - Kur këta arritën, u lutën për ta, që të - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 8:15 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 8:15 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 2:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:38 (ALB) »
Atëherë Pjetri u tha atyre: “Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Mateu 18:19 ALB Bible Verse Image
Mateu 18:19 (ALB) »
Po ju them gjithashtu se, në qoftë se dy prej jush bien në ujdi mbi tokë të kërkojnë çfarëdo gjëje, kjo do t’u jepet atyre nga Ati im që është në qiej.

Gjoni 14:13 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:13 (ALB) »
Dhe çfarëdo të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në Birin.

Gjoni 16:23 ALB Bible Verse Image
Gjoni 16:23 (ALB) »
Atë ditë ju nuk do të më bëni më asnjë pyetje. Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se çdo gjë që t’i kërkoni Atit në emrin tim, ai do t’jua japë.

Filipianëve 1:19 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:19 (ALB) »
E di në fakt, se kjo do të dalë për shpëtimin tim, me anë të lutjes suaj dhe me ndihmën e Frymës së Jezu Krishtit,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 8:15 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 8:15 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 8:15 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 8:15 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 8:15 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 8:15 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 8:15 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 8:15 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 8:15 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 8:15 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 8:15 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 8:15 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 8:15 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 8:15 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 8:15 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 8:15 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »