Veprat e Apostujve 8:8 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 8:8 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 8:8 ALB - Dhe në atë qytet u bë gëzim i - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 8:8 ALB

Dhe në atë qytet u bë gëzim i madh.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 8:8 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 8:8 ALB - Dhe në atë qytet u bë gëzim i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 8:8 ALB - Dhe në atë qytet u bë gëzim i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 8:8 ALB - Dhe në atë qytet u bë gëzim i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 8:8 ALB - Dhe në atë qytet u bë gëzim i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 8:8 ALB - Dhe në atë qytet u bë gëzim i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 8:8 ALB - Dhe në atë qytet u bë gëzim i - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 8:8 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 8:8 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Psalmet 98:2 ALB Bible Verse Image
Psalmet 98:2 (ALB) »
Zoti ka bërë të njohur shpëtimin e tij dhe ka shprehur drejtësinë e tij përpara kombeve.

Psalmet 96:10 ALB Bible Verse Image
Psalmet 96:10 (ALB) »
U thoni gjithë kombeve: "Zoti mbretëron; bota është vendosur mirë dhe nuk do të luajë nga vendi; ai do t’i gjykojë popujt me drejtësi".

Isaia 42:10 ALB Bible Verse Image
Isaia 42:10 (ALB) »
I këndoni Zotit një kantik të ri, lëvdimin e tij nga skajet e tokës, o ju që zbrisni në det, dhe atë që ai përmban, ishujt dhe banorët e tyre.

Isaia 35:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 35:1 (ALB) »
Shkretëtira dhe toka e thatë do të gëzohen, vetmia do të gëzohet dhe do të lulëzojë si trëndafili;

Luka 2:10 ALB Bible Verse Image
Luka 2:10 (ALB) »
Por engjëlli u tha atyre: “Mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin;

Veprat e Apostujve 13:48 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:48 (ALB) »
Johebrenjtë, kur dëgjuan, u gëzuan dhe lëvdonin fjalën e Zotit; dhe të gjithë sa ishin të paracaktuar për jetën e pasosur besuan.

Veprat e Apostujve 8:39 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 8:39 (ALB) »
Kur dolën nga uji, Fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më; por e vazhdoi rrugën e tij me plot gëzim.

Veprat e Apostujve 13:52 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:52 (ALB) »
Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me Frymën e Shenjtë.

Romakëve 15:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:9 (ALB) »
dhe i pranoi johebrenjtë për mëshirë të vet, që ta lëvdojnë Perëndinë sikurse është shkruar: “Për këtë do të të përlëvdoj ndër kombe, dhe do t’i këndoj lavdërime emrit tënd!.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 8:8 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 8:8 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 8:8 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 8:8 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 8:8 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 8:8 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 8:8 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 8:8 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 8:8 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 8:8 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 8:8 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 8:8 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 8:8 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 8:8 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 8:8 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 8:8 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »