Mateu 10:14 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 10:14 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 10:14 ALB - Dhe në se dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon - Bible Verse Picture

Mateu 10:14 ALB

Dhe në se dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon fjalët tuaja, duke dalë nga ajo shtëpi ose nga ai qytet, shkundni pluhurin nga këmbët tuaja.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 10:14 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 10:13 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 10:14 ALB - Dhe në se dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 10:14 ALB - Dhe në se dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 10:14 ALB - Dhe në se dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 10:14 ALB - Dhe në se dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 10:14 ALB - Dhe në se dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 10:14 ALB - Dhe në se dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 10:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 10:14 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 18:6 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 18:6 (ALB) »
Por duke qenë se ata kundërshtonin dhe blasfemonin, ai i shkundi rrobat e tij dhe u tha atyre: “Gjaku juaj qoftë mbi kokën tuaj, unë jam i pastër; që tashti e tutje do të shkoj te johebrenjtë.”

Veprat e Apostujve 13:51 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:51 (ALB) »
Atëherë ata, mbasi shkundën pluhurin e këmbëve të tyre kundër tyre, shkuan në Ikon.

Nehemia 5:13 ALB Bible Verse Image
Nehemia 5:13 (ALB) »
Shkunda pastaj palën e rrobave të mia dhe thashë: "Kështu Perëndia ta shkundë nga shtëpia e tij dhe nga pasuria e tij cilindo që nuk do ta mbajë këtë premtim! Kështu të shkundet dhe të zbrazet ai nga të gjitha!". Atëherë tërë asambleja tha: "Amen!," dhe lavdëruan Zotin. Populli veproi sipas atij premtimi.

Luka 10:10 ALB Bible Verse Image
Luka 10:10 (ALB) »
Por në çdo qytet ku të hyni, nëse nuk ju pranojnë, dilni në rrugët e tij dhe thoni:

Luka 9:5 ALB Bible Verse Image
Luka 9:5 (ALB) »
Nëse disa nuk ju pranojnë, duke dalë prej atij qyteti, shkundni edhe pluhurin nga këmbët tuaja, si dëshmi kundër tyre.”

Marku 6:11 ALB Bible Verse Image
Marku 6:11 (ALB) »
Në qoftë se disa nuk ju presin dhe nuk ju dëgjojnë, kur të largoheni që andej, shkundni pluhurin nga këmbët tuaja si dëshmi kundër tyre. Në të vërtetë ju them se ditën e gjyqit Sodoma dhe Gomorra do të trajtohen me më shumë tolerancë se sa ai qytet.”

Gjoni 13:20 ALB Bible Verse Image
Gjoni 13:20 (ALB) »
Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Kush pranon atë që dërgoj unë, më pranon mua; dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar.”

Mateu 18:5 ALB Bible Verse Image
Mateu 18:5 (ALB) »
Dhe kushdo që e pranon një fëmijë të vogël si ky në emrin tim, më pranon mua.

Marku 9:37 ALB Bible Verse Image
Marku 9:37 (ALB) »
“Cilido që pranon një nga këta fëmijë në emrin tim, më pranon mua; dhe kushdo që më pranon mua, nuk më pranon mua, por atë që më ka dërguar”

Luka 9:48 ALB Bible Verse Image
Luka 9:48 (ALB) »
dhe u tha atyre: “Ai që e pranon këtë fëmijë të vogël në emrin tim, më pranon mua; dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua, sepse ai që është më i vogli nga ju të gjithë, ai do të jetë i madh.”

Veprat e Apostujve 20:26 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 20:26 (ALB) »
Prandaj sot po ju deklaroj se unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve;

Mateu 10:40 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:40 (ALB) »
Ai që ju pranon, më pranon mua; dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 10:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 10:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 10:14 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 10:14 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 10:14 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 10:14 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 10:14 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 10:14 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 10:14 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 10:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 10:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 10:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 10:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 10:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 10:14 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 10:14 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 10:14 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 10:14 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 10:14 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 10:14 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 10:14 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »