Mateu 19:28 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 19:28 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 19:28 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë po ju - Bible Verse Picture

Mateu 19:28 ALB

Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë po ju them, në krijimin e ri, kur Biri i njeriut të ulet në fronin e lavdisë së vet, edhe ju që më keni ndjekur do të uleni mbi dymbëdhjetë frone për të gjykuar të dymbëdhjetë fiset e Izraelit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 19:28 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 19:27 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 19:28 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë po ju - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 19:28 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë po ju - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 19:28 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë po ju - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 19:28 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë po ju - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 19:28 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë po ju - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 19:28 ALB - Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë po ju - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 19:28 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 19:28 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 22:28 ALB Bible Verse Image
Luka 22:28 (ALB) »
Ju jeni ata që qëndruat me mua në sprovat e mia.

1 Korintasve 6:2 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:2 (ALB) »
A nuk e dini ju se shenjtorët do të gjykojnë botën? Dhe nëse bota do të gjykohet nga ju, a thua nuk jeni të zotët të gjykoni gjërat më të vogla?

Mateu 25:31 ALB Bible Verse Image
Mateu 25:31 (ALB) »
“Dhe kur të vijë Biri i njeriut në lavdinë e tij, bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet.

Mateu 16:27 ALB Bible Verse Image
Mateu 16:27 (ALB) »
Sepse Biri i njeriut do të vijë në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjëjt e tij; dhe atëherë ai do të shpërblejë secilin sipas veprës së tij.

Isaia 65:17 ALB Bible Verse Image
Isaia 65:17 (ALB) »
"Sepse ja, unë krijoj qiej të rinj dhe një tokë të re, dhe gjërat e mëparshme nuk do të kujtohen më dhe nuk do të vijnë më në mëndje.

Isaia 66:22 ALB Bible Verse Image
Isaia 66:22 (ALB) »
"Sepse ashtu si qiejtë e rinj dhe toka e re që unë do të bëj do të jenë të qëndrueshëm para meje," thotë Zoti, "kështu do të jenë pasardhësit tuaj dhe emri juaj.

Zbulesa 3:21 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 3:21 (ALB) »
Kujt fiton do t’i jap të ulet me mua mbi fronin tim, sikurse edhe unë fitova dhe u ula me Atin tim mbi fronin e tij.

Zbulesa 20:4 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 20:4 (ALB) »
Dhe pashë frone, dhe ata u ulën mbi to dhe atyre iu dha pushteti që të gjykojnë edhe pashë shpirtrat e atyre që u ishin prerë kokat për dëshminë e Jezusit dhe për fjalën e Perëndisë, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar bishën, dhe as figurën e saj dhe nuk kishin marrë damkë mbi ballin e tyre dhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë e mbretëruan me Krishtin për një mijë vjet.

Zbulesa 4:4 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 4:4 (ALB) »
Dhe rreth e qark fronit ishin njëzet e katër frone, dhe mbi frone pashë ndenjur njëzet e katër pleq të veshur me petka të bardha; dhe mbi kryet e tyre kishin kurora:

Zbulesa 20:11 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 20:11 (ALB) »
Pastaj pashë një fron të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi të, nga prania e të cilit iku dheu dhe qielli, dhe nuk u gjet vënd për ata.

Mateu 20:21 ALB Bible Verse Image
Mateu 20:21 (ALB) »
Dhe ai i tha: “Çfarë do?.” Ajo u përgjigj: “Urdhëro që këta dy bijtë e mi të ulen njeri në të djathtën dhe tjetri në të majtën në mbretërinë tënde.”

Zbulesa 7:4 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 7:4 (ALB) »
Dhe dëgjova numrin e atyre që u vulosën: njëqind e dyzet e katër mijë të vulosur nga të gjitha fiset e bijve të Izraelit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 19:28 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 19:28 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 19:28 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 19:28 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 19:28 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 19:28 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 19:28 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 19:28 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 19:28 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 19:28 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 19:28 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 19:28 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 19:28 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 19:28 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 19:28 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 19:28 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 19:28 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 19:28 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 19:28 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 19:28 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 19:28 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »