Mateu 21:41 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 21:41 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 21:41 ALB - Ata i thanë: “Ai do t’i vrasë keqas ata - Bible Verse Picture

Mateu 21:41 ALB

Ata i thanë: “Ai do t’i vrasë keqas ata faqezinj dhe do t’ua besojë vreshtin vreshtarëve të tjerë, të cilët do t’i japin prodhimet në kohën e vet.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 21:41 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 21:40 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 21:41 ALB - Ata i thanë: “Ai do t’i vrasë keqas ata - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 21:41 ALB - Ata i thanë: “Ai do t’i vrasë keqas ata - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 21:41 ALB - Ata i thanë: “Ai do t’i vrasë keqas ata - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 21:41 ALB - Ata i thanë: “Ai do t’i vrasë keqas ata - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 21:41 ALB - Ata i thanë: “Ai do t’i vrasë keqas ata - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 21:41 ALB - Ata i thanë: “Ai do t’i vrasë keqas ata - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 21:41 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 21:41 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 18:6 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 18:6 (ALB) »
Por duke qenë se ata kundërshtonin dhe blasfemonin, ai i shkundi rrobat e tij dhe u tha atyre: “Gjaku juaj qoftë mbi kokën tuaj, unë jam i pastër; që tashti e tutje do të shkoj te johebrenjtë.”

Mateu 21:43 ALB Bible Verse Image
Mateu 21:43 (ALB) »
Prandaj unë po ju them se juve do t’ju hiqet mbretëria e Perëndisë dhe do t’i jepet një kombi që do ta bëjë të japë fryt.

Veprat e Apostujve 28:28 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 28:28 (ALB) »
Ta dini, pra, se ky shpëtim i Perëndisë iu dërgua johebrenjve, dhe ata do ta dëgjojnë!.”

Mateu 8:11 ALB Bible Verse Image
Mateu 8:11 (ALB) »
Unë po ju them se shumë do të vijnë nga lindja dhe nga perëndimi dhe do të ulen në tryezë me Abrahamin, me Isaakun dhe me Jakobin, në mbretërinë e qiejve,

Luka 14:23 ALB Bible Verse Image
Luka 14:23 (ALB) »
Atëherë zoti i tha shërbëtorit: "Dil nëpër udhë dhe përgjatë gardheve dhe detyroji të hyjnë që të mbushet shtëpia ime.

Luka 21:22 ALB Bible Verse Image
Luka 21:22 (ALB) »
Sepse ato janë ditë të hakmarrjes, që të përmbushen të gjitha ato gjëra që janë shkruar.

Luka 13:28 ALB Bible Verse Image
Luka 13:28 (ALB) »
Atje do të jetë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh, kur të shihni Abrahamin, Isakun, Jakobin dhe gjithë profetët në mbretërinë e Perëndisë, ndërsa ju do të dëboheni përjashta.

Luka 19:41 ALB Bible Verse Image
Luka 19:41 (ALB) »
Dhe kur ai po afrohej, e pa qytetin dhe qau mbi të,

Luka 17:32 ALB Bible Verse Image
Luka 17:32 (ALB) »
Kujtoni gruan e Lotit.

Veprat e Apostujve 15:7 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:7 (ALB) »
Dhe duke qenë se lindi një diskutim i madh, Pjetri u çua në këmbë dhe u tha atyre: “Vëllezër, ju e dini se që në kohët e para Perëndia midis nesh më zgjodhi mua, që me anë të gojës sime johebrenjtë të dëgjojnë fjalën e ungjillit dhe të besojnë.

Veprat e Apostujve 28:8 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 28:8 (ALB) »
Dhe ndodhi që i ati i Publit dergjej në shtrat, i sëmurë me ethe dhe me dizenteri; Pali i shkoi dhe, mbasi ishte lutur, vuri duart mbi të dhe e shëroi.

Veprat e Apostujve 13:46 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:46 (ALB) »
Atëherë Pali dhe Barnaba, duke folur lirisht, thanë: “Ishte e nevojshme që fjala e Perëndisë t’ju shpallej ju më së pari; por, ngaqë ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi johebrenjve.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 21:41 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 21:41 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 21:41 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 21:41 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 21:41 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 21:41 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 21:41 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 21:41 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 21:41 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 21:41 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 21:41 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 21:41 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 21:41 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 21:41 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 21:41 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 21:41 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 21:41 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 21:41 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 21:41 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 21:41 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 21:41 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »