Veprat e Apostujve 2:35 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 2:35 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 2:35 ALB - derisa unë t’i vë armiqtë e tu si stol të - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 2:35 ALB

derisa unë t’i vë armiqtë e tu si stol të këmbëve të tua!".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 2:35 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 2:35 ALB - derisa unë t’i vë armiqtë e tu si stol të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 2:35 ALB - derisa unë t’i vë armiqtë e tu si stol të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 2:35 ALB - derisa unë t’i vë armiqtë e tu si stol të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 2:35 ALB - derisa unë t’i vë armiqtë e tu si stol të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 2:35 ALB - derisa unë t’i vë armiqtë e tu si stol të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 2:35 ALB - derisa unë t’i vë armiqtë e tu si stol të - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 2:35 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 2:35 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zbulesa 20:8 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 20:8 (ALB) »
dhe do të dalë të mashtrojë kombet që janë në të katër anët e dheut, Gogun e Magogun, që t’i mbledhë ata për luftë; numri i tyre do të jetë si rëra e detit.

Zbulesa 19:19 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 19:19 (ALB) »
Dhe pashë bishën, dhe mbretërit e dheut, dhe ushtritë e tyre të mbledhura që të bënin luftë kundër atij që kalëronte kalin dhe kundër ushtrisë së tij.

Romakëve 16:20 ALB Bible Verse Image
Romakëve 16:20 (ALB) »
Tani Perëndia e paqes do ta dërmojë së shpejti Satananë nën këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju.

Psalmet 18:40 ALB Bible Verse Image
Psalmet 18:40 (ALB) »
ti ke bërë të kthejnë kurrizin armiqtë e mi, dhe unë kam shkatërruar ata që më urrenin.

Isaia 60:14 ALB Bible Verse Image
Isaia 60:14 (ALB) »
Edhe bijtë e shtypësve të tu do të vijnë duke u përkulur para teje, dhe të gjithë ata që të kanë përçmuar do të bien përmbys në këmbët e tua dhe do të thërrasin: "qyteti i Zotit," "Sioni i të Shenjtit të Izraelit".

Isaia 59:18 ALB Bible Verse Image
Isaia 59:18 (ALB) »
Ai do t’i japë secilit sipas veprave të tij; tërbimin kundërshtarëve të tij, shpagimin armiqve të tij; ishujve do t’u japë shpërblim të plotë.

Luka 20:16 ALB Bible Verse Image
Luka 20:16 (ALB) »
Ai do të vijë, do t’i vrasë ata vreshtarë dhe do t’ua japë vreshtin të tjerëve.” Por ata, kur e dëgjuan këtë, thanë: “Kështu mos qoftë.”

Isaia 63:4 ALB Bible Verse Image
Isaia 63:4 (ALB) »
Sepse dita e hakmarrjes ishte në zemrën time dhe viti i çlirimit tim ka ardhur.

Psalmet 72:9 ALB Bible Verse Image
Psalmet 72:9 (ALB) »
Banorët e shkretëtirës do të përkulen para tij, dhe armiqtë e tij do të lëpijnë pluhurin.

Isaia 49:23 ALB Bible Verse Image
Isaia 49:23 (ALB) »
Mbretërit do të jenë baballarët tuaj birësues dhe mbretëreshat e tyre do të jenë tajat tuaja; ata do të bien përmbys para teje me fytyrën përtokë dhe do të lëpijnë pluhurin e këmbëve të tua; kështu do të mësosh që unë jam Zoti dhe ata që shpresojnë tek unë nuk do të turpërohen.

Psalmet 2:8 ALB Bible Verse Image
Psalmet 2:8 (ALB) »
Më kërko dhe unë do të jap kombet si trashëgimi për ty dhe mbarë dheun si zotërim tëndin.

Luka 19:27 ALB Bible Verse Image
Luka 19:27 (ALB) »
Veç kësaj, i sillni këtu armiqtë e mi, të cilët nuk donin që unë të mbretëroja mbi ta dhe i vritni përpara meje!".”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 2:35 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 2:35 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 2:35 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 2:35 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 2:35 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 2:35 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 2:35 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 2:35 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 2:35 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 2:35 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 2:35 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 2:35 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 2:35 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 2:35 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 2:35 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 2:35 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »