Veprat e Apostujve 2:17 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 2:17 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 2:17 ALB -

Veprat e Apostujve 2:17 ALB

"Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thotë Perëndia, që unë do të përhap nga Fryma ime mbi çdo mish; dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndrra.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 2:17 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 2:17 ALB -
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 2:17 ALB -
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 2:17 ALB -
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 2:17 ALB -
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 2:17 ALB -
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 2:17 ALB -
View New Tab

Veprat e Apostujve 2:17 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 2:17 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Joeli 2:28 ALB Bible Verse Image
Joeli 2:28 (ALB) »
"Mbas kësaj do të ndodhë që unë do të përhap Frymën tim mbi çdo mish; bijtë tuaj dhe bijat tuaja do të profetizojnë, pleqtë tuaj do të shohin ëndrra, të rinjtë tuaj do të kenë vegime.

Isaia 44:3 ALB Bible Verse Image
Isaia 44:3 (ALB) »
Sepse unë do të derdh ujë mbi atë që ka etje dhe rrëke mbi tokën e thatë; do të derdh Frymën time mbi pasardhësit e tu dhe bekimin tim mbi trashëgimtarët e tu.

Titi 3:4 ALB Bible Verse Image
Titi 3:4 (ALB) »
Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe dashuria e tij për njerëzit,

Veprat e Apostujve 10:45 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:45 (ALB) »
Dhe të gjithë besimtarët që ishin të rrethprerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e Frymës se Shenjtë u shpërnda edhe mbi johebrenjtë,

Gjoni 7:39 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:39 (ALB) »
Por këtë ai e tha për Frymën, që do të merrnin ata që do të besonin në të; sepse Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.

Zakaria 12:10 ALB Bible Verse Image
Zakaria 12:10 (ALB) »
"Do të derdh mbi shtëpinë e Davidit dhe mbi banorët e Jeruzalemit Frymën e hirit dhe të përgjërimit; dhe ata do të vështrojnë drejt meje, drejt atij që kanë therur; do të pikëllohen për të, ashtu si pikëllohesh për një bir të vetëm, dhe do të hidhërohen shumë për të, ashtu si hidhërohesh fort për një të parëlindur.

1 Korintasve 12:28 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 12:28 (ALB) »
Dhe Perëndia i vuri disa në kishë, së pari apostuj, së dyti profetë, së treti mësues; pastaj vepra të fuqishme; pastaj dhuntitë e shërimit, të ndihmës e të qeverisjes dhe të larmive të gjuhëve.

Hebrenjve 1:2 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 1:2 (ALB) »
së fundi, këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe gjithësinë.

Luka 3:6 ALB Bible Verse Image
Luka 3:6 (ALB) »
dhe çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë.”

Veprat e Apostujve 21:9 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 21:9 (ALB) »
Por ai kishte katër bija virgjëresha, që profetizonin.

Osea 3:5 ALB Bible Verse Image
Osea 3:5 (ALB) »
Pastaj bijtë e Izraelit do të kthehen dhe do të kërkojnë Zotin, Perëndinë e tyre, dhe Davidin, mbretin e tyre, dhe do të kthehen duke u dridhur tek Zoti dhe te mirësia e tij në mbarim të ditëve.

Ezekieli 11:19 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 11:19 (ALB) »
Dhe unë do t’ju jap atyre një zemër tjetër dhe do t’u shtie përbrenda një frymë të re, do të heq nga mishi i tyre zemrën prej guri dhe do t’u jap një zemër prej mishi,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 2:17 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 2:17 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 2:17 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 2:17 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 2:17 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 2:17 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 2:17 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 2:17 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 2:17 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 2:17 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 2:17 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 2:17 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 2:17 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 2:17 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 2:17 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 2:17 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »