Veprat e Apostujve 21:9 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 21:9 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 21:9 ALB - Por ai kishte katër bija virgjëresha, që - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 21:9 ALB

Por ai kishte katër bija virgjëresha, që profetizonin.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 21:9 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 21:9 ALB - Por ai kishte katër bija virgjëresha, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 21:9 ALB - Por ai kishte katër bija virgjëresha, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 21:9 ALB - Por ai kishte katër bija virgjëresha, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 21:9 ALB - Por ai kishte katër bija virgjëresha, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 21:9 ALB - Por ai kishte katër bija virgjëresha, që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 21:9 ALB - Por ai kishte katër bija virgjëresha, që - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 21:9 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 21:9 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 2:17 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:17 (ALB) »
"Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thotë Perëndia, që unë do të përhap nga Fryma ime mbi çdo mish; dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndrra.

Eksodi 15:20 ALB Bible Verse Image
Eksodi 15:20 (ALB) »
Atëherë profetesha Miriam, motra e Aaronit, mori në dorë dajren, dhe të gjitha gratë e ndoqën nga pas me dajre dhe me valle.

Luka 2:36 ALB Bible Verse Image
Luka 2:36 (ALB) »
Aty ishte edhe Ana, një profeteshë, bija e Fanuelit, nga fisit i Aserit, e cila ishte shumë e kaluar në moshë, që kishte jetuar mbas virgjërisë së saj shtatë vjet me burrin.

Joeli 2:28 ALB Bible Verse Image
Joeli 2:28 (ALB) »
"Mbas kësaj do të ndodhë që unë do të përhap Frymën tim mbi çdo mish; bijtë tuaj dhe bijat tuaja do të profetizojnë, pleqtë tuaj do të shohin ëndrra, të rinjtë tuaj do të kenë vegime.

Zbulesa 2:20 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 2:20 (ALB) »
Por kam disa gjëra kundër teje, sepse ti e lejon gruan Jezabel, që e quan veten profeteshë, të mësojë dhe t’i mashtrojë shërbëtorët e mi të kurvërojnë dhe të hanë gjëra të flijiuara idhujve.

Nehemia 6:14 ALB Bible Verse Image
Nehemia 6:14 (ALB) »
O Perëndia im, kujtoje Tobiahun dhe Sanbalatin, për këto vepra të tyre, si edhe profeteshën Noadiah dhe profetët e tjerë që kanë kërkuar të më trembin!

2 Mbretërve 22:14 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 22:14 (ALB) »
Atëherë prifti Hilkiah, Ahikami, Akbori, Shafani dhe Asajahu shkuan te profetesha Huldah, bashkëshorte e Shalumit të Tikvahut, që ishte i biri i Harahsit, ruajtësit të rrobave, (ajo banonte në Jeruzalem, në lagjen e dytë) dhe folën me të.

Gjyqtarët 4:4 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 4:4 (ALB) »
Në atë kohë gjyqtare e Izraelit ishte një profete, Debora, gruaja e Lapidothit.

Veprat e Apostujve 13:1 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:1 (ALB) »
Por në kishën e Antiokisë ishin profetë dhe mësues: Barnaba, Simeoni, i quajtur Niger, Luci nga Kireneas, Manaeni, që ishte rritur bashkë me Herodin tetrark, dhe Sauli.

1 Korintasve 11:4 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 11:4 (ALB) »
Çdo burrë, kur lutet ose profetizon kokëmbuluar, turpëron kryet e tij.

1 Korintasve 7:38 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 7:38 (ALB) »
Prandaj ai që marton bën mirë, ai që nuk e marton bën edhe më mirë.

1 Korintasve 7:25 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 7:25 (ALB) »
Por për sa u takon virgjëreshave, s’kam urdhër nga Zoti, por po jap një mendim si njeri që kam fituar mëshirën e Zotit për të qenë i besueshëm.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 21:9 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 21:9 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 21:9 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 21:9 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 21:9 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 21:9 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 21:9 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 21:9 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 21:9 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 21:9 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 21:9 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 21:9 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 21:9 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 21:9 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 21:9 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 21:9 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »