Mateu 22:32 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 22:32 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 22:32 ALB -

Mateu 22:32 ALB

"Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe i Jakobit"? Perëndia nuk është Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 22:32 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 22:31 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 22:32 ALB -
View New Tab
Picture 03 - Mateu 22:32 ALB -
View New Tab
Picture 04 - Mateu 22:32 ALB -
View New Tab
Picture 05 - Mateu 22:32 ALB -
View New Tab
Picture 06 - Mateu 22:32 ALB -
View New Tab
Picture 07 - Mateu 22:32 ALB -
View New Tab

Mateu 22:32 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 22:32 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Eksodi 3:6 ALB Bible Verse Image
Eksodi 3:6 (ALB) »
Pastaj tha dhe këto fjalë: "Unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit". Dhe Moisiu fshehu fytyrën e tij, sepse kishte frikë të shikonte Perëndinë.

Veprat e Apostujve 7:32 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:32 (ALB) »
që thoshte: "Unë jam Perëndia e etërve të tu, Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit". Por Moisiu, që dridhej i tëri, nuk guxonte të shikonte.

Eksodi 3:15 ALB Bible Verse Image
Eksodi 3:15 (ALB) »
Perëndia i tha akoma Moisiut: "Do t’u thuash kështu bijve të Izraelit: Zoti, Perëndia i etërve tuaj, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhee Perëndia i Jakobit më ka dërguar tek ju. Ky është emri im përjetë. Ky ka për të qenë gjithnjë emri im me të cilin do të kujtohem nga të gjitha breznitë".

Marku 12:26 ALB Bible Verse Image
Marku 12:26 (ALB) »
Sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk keni lexuar në librin e Moisiut se si foli Perëndia nga ferrishta duke thënë: "Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit"?

Luka 20:37 ALB Bible Verse Image
Luka 20:37 (ALB) »
Dhe se të vdekurit do të ringjallen, e ka deklaruar vetë Moisiu në pjesën e ferrishtes, kur e quan Zot, Perëndinë e Abrahamit, Perëndinë e Isakut dhe Perëndinë e Jakobit.

Hebrenjve 11:16 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:16 (ALB) »
Por ata tani dëshirojnë një atdhe më të mirë, domethënë qiellor; prandaj Perëndisë nuk i vjen turp të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 22:32 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 22:32 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 22:32 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 22:32 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 22:32 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 22:32 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 22:32 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 22:32 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 22:32 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 22:32 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 22:32 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 22:32 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 22:32 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 22:32 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 22:32 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 22:32 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 22:32 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 22:32 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 22:32 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 22:32 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 22:32 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »