Mateu 11:22 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 11:22 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 11:22 ALB - Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit, Tiro - Bible Verse Picture

Mateu 11:22 ALB

Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit, Tiro dhe Sidoni do të trajtohen me më shumë tolerancë se ju.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 11:22 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 11:21 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 11:22 ALB - Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit, Tiro - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 11:22 ALB - Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit, Tiro - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 11:22 ALB - Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit, Tiro - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 11:22 ALB - Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit, Tiro - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 11:22 ALB - Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit, Tiro - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 11:22 ALB - Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit, Tiro - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 11:22 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 11:22 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 10:15 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:15 (ALB) »
Dhe në të vërtetë po ju them se ditën e gjyqit, vendi i Sodomës dhe i Gomorës do të trajtohet me më shumë tolerancë se ai qytet.

Mateu 11:24 ALB Bible Verse Image
Mateu 11:24 (ALB) »
Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit fati i vendit të Sodomës do të jetë më i lehtë se yti.”

Luka 12:47 ALB Bible Verse Image
Luka 12:47 (ALB) »
Shërbëtori që e dinte vullnetin e zotërisë së tij dhe nuk u bë gati e nuk e kreu vullnetin e tij, do të rrihet shumë.

Mateu 12:36 ALB Bible Verse Image
Mateu 12:36 (ALB) »
Por unë po ju them se ditën e gjyqit njërëzit do të japin llogari për çdo fjalë të kotë që kanë thënë.

Hebrenjve 10:26 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 10:26 (ALB) »
Sepse, në qoftë se ne mëkatojmë me dashje mbasi kemi marrë dijeni të së vërtetës, nuk mbetet më asnjë flijim për mëkatet,

Hebrenjve 6:4 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 6:4 (ALB) »
Sepse ata që janë ndriçuar një herë, e shijuan dhuntinë qiellore dhe u bënë pjestarë të Frymës së Shenjtë,

Luka 10:14 ALB Bible Verse Image
Luka 10:14 (ALB) »
Prandaj ditën e gjyqit Tiro dhe Sidoni do ta kenë më lehtë se ju.

Isaia 23:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 23:1 (ALB) »
Profecia kundër Tiros. Rënkoni, o anije të Tarshishit, sepse Tiro është shkatërruar, dhe nuk kanë mbetur as shtëpitë as porti. Ky lajm iu erdhi nga vendi i Kitimit.

Zakaria 9:2 ALB Bible Verse Image
Zakaria 9:2 (ALB) »
dhe kundër Hamathit, që është në kufi me të, dhe kundër Tiros dhe Sidonit, ndonëse ata janë shumë të urtë.

Jeremia 27:3 ALB Bible Verse Image
Jeremia 27:3 (ALB) »
pastaj ia dërgo mbretit Edom, mbretit të Moabit, mbretit të bijve të Amonit, mbretit të Tiros dhe mbretit të Sidonit, me anë të ambasadorëve të Sedekias, mbretit të Judës, të ardhur në Jeruzalem;

Jeremia 25:22 ALB Bible Verse Image
Jeremia 25:22 (ALB) »
tërë mbretërit e Tiros, tërë mbretërit e Sidonit dhe mbretërit e ishujve që ndodhen matanë detit;

Ezekieli 26:1 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 26:1 (ALB) »
Ndodhi në vitin e njëmbëdhjetë, ditën e parë të muajit, që fjala e Zotit m’u drejtua duke thënë:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 11:22 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 11:22 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 11:22 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 11:22 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 11:22 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 11:22 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 11:22 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 11:22 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 11:22 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 11:22 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 11:22 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 11:22 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 11:22 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 11:22 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 11:22 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 11:22 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 11:22 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 11:22 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 11:22 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 11:22 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 11:22 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »