Mateu 8:12 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 8:12 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 8:12 ALB - por bijtë e mbretërisë do të flaken në - Bible Verse Picture

Mateu 8:12 ALB

por bijtë e mbretërisë do të flaken në errësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllimi dhëmbëve.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 8:12 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 8:11 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 8:12 ALB - por bijtë e mbretërisë do të flaken në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 8:12 ALB - por bijtë e mbretërisë do të flaken në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 8:12 ALB - por bijtë e mbretërisë do të flaken në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 8:12 ALB - por bijtë e mbretërisë do të flaken në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 8:12 ALB - por bijtë e mbretërisë do të flaken në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 8:12 ALB - por bijtë e mbretërisë do të flaken në - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 8:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 8:12 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 25:30 ALB Bible Verse Image
Mateu 25:30 (ALB) »
Dhe flakeni në errësirën e jashtme këtë shërbëtor të pavlefshëm. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh".”

Mateu 13:50 ALB Bible Verse Image
Mateu 13:50 (ALB) »
dhe do t’i hedhin në furrën e zjarrit. Atje do të ketë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh.”

Luka 13:28 ALB Bible Verse Image
Luka 13:28 (ALB) »
Atje do të jetë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh, kur të shihni Abrahamin, Isakun, Jakobin dhe gjithë profetët në mbretërinë e Perëndisë, ndërsa ju do të dëboheni përjashta.

Mateu 13:42 ALB Bible Verse Image
Mateu 13:42 (ALB) »
dhe do t’i hedhin në furrën e zjarrit. Atje do të ketë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh.

Mateu 21:43 ALB Bible Verse Image
Mateu 21:43 (ALB) »
Prandaj unë po ju them se juve do t’ju hiqet mbretëria e Perëndisë dhe do t’i jepet një kombi që do ta bëjë të japë fryt.

Mateu 24:51 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:51 (ALB) »
do ta ndëshkojë rëndë dhe do t’i rezervojë fatin e hipokritëve. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh.”

Mateu 22:12 ALB Bible Verse Image
Mateu 22:12 (ALB) »
dhe i tha: "Mik, si hyre këtu pa pasur rrobë dasme?". Dhe ai mbylli gojën.

Mateu 3:9 ALB Bible Verse Image
Mateu 3:9 (ALB) »
Dhe mos t’ju shkojë mendja të thoni me vete: "Ne kemi Abrahamin për atë"; sepse unë po ju them se Perëndia mund të nxjerrë bij të Abrahamit edhe prej këtyre gurëve.

Romakëve 9:4 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:4 (ALB) »
të cilët janë Izraelitë dhe atyre u përket birëria, lavdia, besëlidhjet, shpallja e ligjit, shërbimi hyjnor dhe premtimet;

Mateu 7:22 ALB Bible Verse Image
Mateu 7:22 (ALB) »
Shumë do të më thonë atë ditë: "O Zot, o Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a nuk i dëbuam demonët në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd?".

Mateu 13:38 ALB Bible Verse Image
Mateu 13:38 (ALB) »
Ara është bota, fara e mirë janë bijtë e mbretërisë dhe egjra janë bijtë e të ligut,

Veprat e Apostujve 3:25 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 3:25 (ALB) »
Ju jeni bij të profetëve dhe të besëlidhjes që bëri Perëndia me etërit tanë, duke i thënë Abrahamit: "Dhe në pasardhësit e tu do të bekohen të gjitha kombet e dheut".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 8:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 8:12 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 8:12 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 8:12 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 8:12 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 8:12 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 8:12 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 8:12 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 8:12 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 8:12 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 8:12 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 8:12 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 8:12 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 8:12 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 8:12 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 8:12 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 8:12 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 8:12 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 8:12 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 8:12 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 8:12 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 8:12 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 8:12 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »