Mateu 12:25 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 12:25 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 12:25 ALB - Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: - Bible Verse Picture

Mateu 12:25 ALB

Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: “Çdo mbretëri, që përçahet në vetvete, shkon drejt shkatërrimit; dhe çdo qytet ose shtëpi, që përçahet në vetvete, nuk shkon gjatë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 12:25 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 12:24 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 12:25 ALB - Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 12:25 ALB - Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 12:25 ALB - Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 12:25 ALB - Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 12:25 ALB - Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 12:25 ALB - Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 12:25 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 12:25 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Galatasve 5:15 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:15 (ALB) »
Sepse nëse ju kafshoni dhe hani njëri-tjetrin, ruhuni mos prisheni njëri nga tjetri.

Isaia 9:21 ALB Bible Verse Image
Isaia 9:21 (ALB) »
Manasi përpin Efraimin, dhe Efraimi Manasin; dhe tok janë kundër Judës. Megjithëkëtë zemërimi i tij nuk qetësohet dhe dora e tij mbetet e shtrirë.

Jeremia 17:10 ALB Bible Verse Image
Jeremia 17:10 (ALB) »
Unë, Zoti, hetoj zemrën, vë në provë mendjen për t’i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të tij.

Mateu 9:4 ALB Bible Verse Image
Mateu 9:4 (ALB) »
Por Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, tha: “Pse mendoni gjëra të mbrapështa në zemrat tuaja?

1 Korintasve 2:11 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 2:11 (ALB) »
Sepse cili nga njerëzit, pra, njeh gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të? Po kështu asnjëri s’i njeh gjërat e Perëndisë, përveç Fryma e Perëndisë.

Luka 11:17 ALB Bible Verse Image
Luka 11:17 (ALB) »
Por ai, duke i njohur mendimet e tyre, u tha atyre: “Çdo mbretëri, e përçarë në vetvete shkatërrohet, dhe çdo shtëpi e përçarë në vetvete rrëzohet.

Marku 3:23 ALB Bible Verse Image
Marku 3:23 (ALB) »
Por ai i thirri pranë vetes dhe u foli me anë të shëmbëlltyrave: “Si mund Satanai të dëbojë Satananë?

Zbulesa 16:19 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 16:19 (ALB) »
Dhe qyteti i madh u nda në tri pjesë dhe qytetet e kombeve ranë, Babilona e madhe u kujtua përpara Perëndisë, që t’i japë kupën e verës së zemërimit të tij të tërbuar.

Hebrenjve 4:13 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 4:13 (ALB) »
Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t’i japim llogari.

Psalmet 139:2 ALB Bible Verse Image
Psalmet 139:2 (ALB) »
Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem, ti e kupton nga larg mendimin tim.

Marku 2:8 ALB Bible Verse Image
Marku 2:8 (ALB) »
Por Jezusi, i cili menjëherë kuptoi në frymën e vet se ata po i mendonin këto gjëra në veten e tyre, u tha atyre: “Pse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja?

Gjoni 21:17 ALB Bible Verse Image
Gjoni 21:17 (ALB) »
E pyeti për të tretën herë: “Simon nga Jona, a më do ti mua?.” Pjetri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë: “A më do ti mua?,” dhe iu përgjigj: “Zot, ti di çdo gjë, ti di se unë të dua.” Jezusi i tha: “Kulloti delet e mia.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 12:25 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 12:25 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 12:25 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 12:25 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 12:25 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 12:25 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 12:25 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 12:25 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 12:25 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 12:25 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 12:25 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 12:25 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 12:25 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 12:25 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 12:25 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 12:25 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 12:25 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 12:25 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 12:25 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 12:25 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 12:25 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »