Mateu 12:38 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 12:38 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 12:38 ALB - Atëherë disa skribë dhe farisenj e pyetën - Bible Verse Picture

Mateu 12:38 ALB

Atëherë disa skribë dhe farisenj e pyetën duke thënë: “Mësues, ne duam të shohim ndonjë shenjë prej teje.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 12:38 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 12:37 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 12:38 ALB - Atëherë disa skribë dhe farisenj e pyetën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 12:38 ALB - Atëherë disa skribë dhe farisenj e pyetën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 12:38 ALB - Atëherë disa skribë dhe farisenj e pyetën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 12:38 ALB - Atëherë disa skribë dhe farisenj e pyetën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 12:38 ALB - Atëherë disa skribë dhe farisenj e pyetën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 12:38 ALB - Atëherë disa skribë dhe farisenj e pyetën - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 12:38 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 12:38 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Korintasve 1:22 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:22 (ALB) »
sepse Judenjtë kërkojnë një shenjë dhe Grekët kërkojnë dituri,

Marku 8:11 ALB Bible Verse Image
Marku 8:11 (ALB) »
Atëherë erdhën farisenjtë dhe nisën të diskutojnë me të, duke i kërkuar një shenjë nga qielli për ta vënë në provë.

Luka 11:16 ALB Bible Verse Image
Luka 11:16 (ALB) »
Kurse disa nga ata, për ta vënë në provë, kërkonin prej tij një shenjë nga qielli.

Gjoni 2:18 ALB Bible Verse Image
Gjoni 2:18 (ALB) »
Atëherë Judenjtë u përgjigjën dhe i thanë: “Ç’shenjë na tregon se i bën këto gjëra?.”

Luka 11:29 ALB Bible Verse Image
Luka 11:29 (ALB) »
Duke qenë se turmat po i shtyheshin përreth, ai filloi të thotë: “Ky brez është i lig; ai kërkon nje shenjë, por asnjë shenjë nuk do t’i jepet, përveç shenjës së profetit Jona.

Gjoni 4:48 ALB Bible Verse Image
Gjoni 4:48 (ALB) »
Atëherë Jezusi i tha: “Po të mos shikoni shenja dhe mrekulli, ju nuk besoni.”

Gjoni 6:30 ALB Bible Verse Image
Gjoni 6:30 (ALB) »
Atëherë ata i thanë: “Çfarë shenjë bën ti, pra, që ne ta shohim e ta besoj-më? Ç’vepër po kryen?

Mateu 16:1 ALB Bible Verse Image
Mateu 16:1 (ALB) »
Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, për ta tunduar, i kërkuan që t’u tregojë një shenjë nga qielli.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 12:38 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 12:38 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 12:38 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 12:38 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 12:38 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 12:38 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 12:38 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 12:38 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 12:38 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 12:38 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 12:38 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 12:38 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 12:38 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 12:38 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 12:38 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 12:38 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 12:38 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 12:38 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 12:38 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 12:38 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 12:38 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »