Mateu 12:28 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 12:28 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 12:28 ALB - Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me - Bible Verse Picture

Mateu 12:28 ALB

Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me ndihmën e Frymës së Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndisë ka ardhur në mes tuaj.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 12:28 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 12:27 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 12:28 ALB - Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 12:28 ALB - Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 12:28 ALB - Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 12:28 ALB - Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 12:28 ALB - Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 12:28 ALB - Por, në qoftë se unë i dëboj djajtë me - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 12:28 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 12:28 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 11:20 ALB Bible Verse Image
Luka 11:20 (ALB) »
Por në se unë i dëboj demonët me gishtin e Perëndisë, mbretëria e Perëndisë, pra ka arritur deri te ju.

Danieli 7:14 ALB Bible Verse Image
Danieli 7:14 (ALB) »
Atij iu dha sundimi, lavdia dhe mbretëria, me qëllim që gjithë popujt, kombet dhe gjuhët t’i shërbenin; sundimi i tij është një sundim i përjetshëm që nuk do të kalojë, dhe mbretëria e tij është një mbretëri që nuk do shkatërrohet kurrë".

Mateu 6:33 ALB Bible Verse Image
Mateu 6:33 (ALB) »
Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t’ju shtohen.

Veprat e Apostujve 10:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:38 (ALB) »
se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të.

Marku 1:15 ALB Bible Verse Image
Marku 1:15 (ALB) »
dhe duke thënë: “U mbush koha dhe mbretëria e Perëndisë është afër. Pendohuni dhe besoni ungjillin.”

Kolosianëve 1:13 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:13 (ALB) »
Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e Birit të tij të dashur,

Mateu 21:31 ALB Bible Verse Image
Mateu 21:31 (ALB) »
Cili nga të dy e kreu vullnetin e të atit?.” Ata i thanë: “I pari.” Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë ju them se tagrambledhësit dhe prostitutat hyjnë para jush në mbretërinë e qiejve.

Mateu 21:43 ALB Bible Verse Image
Mateu 21:43 (ALB) »
Prandaj unë po ju them se juve do t’ju hiqet mbretëria e Perëndisë dhe do t’i jepet një kombi që do ta bëjë të japë fryt.

Romakëve 14:17 ALB Bible Verse Image
Romakëve 14:17 (ALB) »
sepse mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësia, paqja dhe gëzimi në Frymën e Shenjtë.

Luka 16:16 ALB Bible Verse Image
Luka 16:16 (ALB) »
Ligji dhe profetët arrijnë deri në kohën e Gjonit; që atëherë shpallet mbretëria e Perëndisë dhe gjithkush përpiqet të hyjë aty.

Luka 17:20 ALB Bible Verse Image
Luka 17:20 (ALB) »
Tani kur u pyet nga farisenjtë se kur do të vinte mbretëria e Perëndisë, ai u përgjigj atyre dhe tha: “Mbretëria e Perëndisë nuk vjen në mënyrë të dukshme;

Luka 10:11 ALB Bible Verse Image
Luka 10:11 (ALB) »
"Ne po shkundim kundër jush edhe pluhurin e qytetit tuaj që na u ngjit; veç ta dini se mbretëria e Perëndisë ju është afruar".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 12:28 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 12:28 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 12:28 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 12:28 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 12:28 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 12:28 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 12:28 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 12:28 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 12:28 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 12:28 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 12:28 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 12:28 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 12:28 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 12:28 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 12:28 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 12:28 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 12:28 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 12:28 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 12:28 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 12:28 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 12:28 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »