Mateu 15:24 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 15:24 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 15:24 ALB - Por ai u përgjigj dhe tha: “Unë nuk jam - Bible Verse Picture

Mateu 15:24 ALB

Por ai u përgjigj dhe tha: “Unë nuk jam dërguar gjetiu, përveç te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 15:24 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 15:23 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 15:24 ALB - Por ai u përgjigj dhe tha: “Unë nuk jam - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 15:24 ALB - Por ai u përgjigj dhe tha: “Unë nuk jam - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 15:24 ALB - Por ai u përgjigj dhe tha: “Unë nuk jam - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 15:24 ALB - Por ai u përgjigj dhe tha: “Unë nuk jam - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 15:24 ALB - Por ai u përgjigj dhe tha: “Unë nuk jam - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 15:24 ALB - Por ai u përgjigj dhe tha: “Unë nuk jam - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 15:24 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 15:24 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 10:5 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:5 (ALB) »
Këta janë të dymbëdhjetët që Jezusi i dërgoi mbasi u dha këto urdhëra: “Mos shkoni ndër paganë dhe mos hyni në asnjë qytet të Samaritanëve,

Romakëve 15:8 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:8 (ALB) »
Tani unë po ju them se Jezu Krishti u bë shërbëtor i të rrethprerëve për të vërtetën e Perëndisë, për të vërtetuar premtimet e dhëna etërve,

Veprat e Apostujve 13:46 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:46 (ALB) »
Atëherë Pali dhe Barnaba, duke folur lirisht, thanë: “Ishte e nevojshme që fjala e Perëndisë t’ju shpallej ju më së pari; por, ngaqë ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi johebrenjve.

Jeremia 50:6 ALB Bible Verse Image
Jeremia 50:6 (ALB) »
Populli im ka qënë një kope dhensh të humbura; barinjtë e tyre i kishin bërë të marrin kot, të humbin nëpër male. Kanë shkuar nga mali në kodër dhe kanë harruar vendin ku ata pushojnë.

Veprat e Apostujve 3:25 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 3:25 (ALB) »
Ju jeni bij të profetëve dhe të besëlidhjes që bëri Perëndia me etërit tanë, duke i thënë Abrahamit: "Dhe në pasardhësit e tu do të bekohen të gjitha kombet e dheut".

Ezekieli 34:5 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 34:5 (ALB) »
Kështu ato, për mungesë bariu, janë shpërndarë, janë bërë pre e të gjitha bishave të fushës dhe kanë humbur.

Luka 15:4 ALB Bible Verse Image
Luka 15:4 (ALB) »
“Cili njeri prej jush, që ka njëqind dele dhe një prej tyre t’i humbasë, nuk i lë të nëntëdhjetë e nëntat në shkretirë dhe nuk shkon pas asaj që humbi deri sa ta gjejë?

Isaia 53:6 ALB Bible Verse Image
Isaia 53:6 (ALB) »
Ne të gjithë endeshim si dele; secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve.

Ezekieli 34:16 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 34:16 (ALB) »
"Unë do të kërkoj të humburën, do ta kthej të hutuarën, do t’i lidh plagën, do ta forcoj të sëmurën, por do të shkatërroj të majmen dhe të fortën; do t’i kullot me drejtësi.

Mateu 9:36 ALB Bible Verse Image
Mateu 9:36 (ALB) »
Duke parë turmat, kishte dhembshuri për to, sepse ishin të lodhur dhe të shpërndarë si delet pa bari.

Ezekieli 34:23 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 34:23 (ALB) »
Do të vendos mbi to një bari të vetëm që do t’i kullosë, shërbëtorin tim David. Ai do t’i kullosë dhe ka për të qenë bariu i tyre.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 15:24 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 15:24 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 15:24 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 15:24 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 15:24 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 15:24 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 15:24 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 15:24 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 15:24 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 15:24 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 15:24 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 15:24 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 15:24 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 15:24 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 15:24 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 15:24 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 15:24 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 15:24 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 15:24 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 15:24 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 15:24 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »