Mateu 20:16 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 20:16 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 20:16 ALB - Kështu të fundit do të jenë të parët dhe - Bible Verse Picture

Mateu 20:16 ALB

Kështu të fundit do të jenë të parët dhe të parët të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 20:16 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 20:15 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 20:16 ALB - Kështu të fundit do të jenë të parët dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 20:16 ALB - Kështu të fundit do të jenë të parët dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 20:16 ALB - Kështu të fundit do të jenë të parët dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 20:16 ALB - Kështu të fundit do të jenë të parët dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 20:16 ALB - Kështu të fundit do të jenë të parët dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 20:16 ALB - Kështu të fundit do të jenë të parët dhe - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 20:16 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 20:16 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 19:30 ALB Bible Verse Image
Mateu 19:30 (ALB) »
Por shumë të parë do të jenë të fundit, dhe shumë të fundit do të jenë të parët.”

Marku 10:31 ALB Bible Verse Image
Marku 10:31 (ALB) »
Por shumë të parë do të jenë të fundit dhe shumë të fundit do të jenë të parët.”

Mateu 22:14 ALB Bible Verse Image
Mateu 22:14 (ALB) »
Sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur.”

Mateu 7:13 ALB Bible Verse Image
Mateu 7:13 (ALB) »
Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjërë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërrim, dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të.

Luka 15:7 ALB Bible Verse Image
Luka 15:7 (ALB) »
Dhe unë po ju them se po kështu në qiell do të ketë më shumë gëzim për një mëkatar të vetëm që pendohet, sesa për nëntëdhjetë e nëntë të drejtët, që nuk kanë nevojë të pendohen.

Luka 13:28 ALB Bible Verse Image
Luka 13:28 (ALB) »
Atje do të jetë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh, kur të shihni Abrahamin, Isakun, Jakobin dhe gjithë profetët në mbretërinë e Perëndisë, ndërsa ju do të dëboheni përjashta.

Romakëve 8:30 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:30 (ALB) »
Dhe ata që ai i paracaktoi edhe i thirri; dhe ata që i thirri edhe i shfajësoi; dhe ata që i shfajësoi, ata edhe i përlëvdoi.

Gjoni 12:19 ALB Bible Verse Image
Gjoni 12:19 (ALB) »
Atëherë farisenjtë thanë midis tyre: “A e shihni se s’po bëni asgjë; ja, bota shkon pas tij.”

Luka 14:24 ALB Bible Verse Image
Luka 14:24 (ALB) »
Sepse unë po ju them se asnjë nga ata njerëz që ishin të ftuar, nuk do ta shijojë darkën time".”

Luka 17:17 ALB Bible Verse Image
Luka 17:17 (ALB) »
Jezusi atëherë filloi të thotë: “A nuk u shëruan që të dhjetë? Ku janë nëntë të tjerët?

Jakobit 1:23 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:23 (ALB) »
Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë;

Romakëve 9:30 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:30 (ALB) »
Çfarë të themi, pra? Se johebrenjtë, që nuk kërkuan drejtësinë, e fituan drejtësinë, por atë drejtësi që vjen nga besimi,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 20:16 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 20:16 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 20:16 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 20:16 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 20:16 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 20:16 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 20:16 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 20:16 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 20:16 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 20:16 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 20:16 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 20:16 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 20:16 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 20:16 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 20:16 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 20:16 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 20:16 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 20:16 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 20:16 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 20:16 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 20:16 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »