Mateu 26:33 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 26:33 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 26:33 ALB - Atëherë Pjetri duke u përgjigjur i tha: - Bible Verse Picture

Mateu 26:33 ALB

Atëherë Pjetri duke u përgjigjur i tha: “Edhe sikur të gjithë të skandalizohen për shkakun tënd, unë nuk do të skandalizohem kurrë!.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 26:33 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 26:32 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 26:33 ALB - Atëherë Pjetri duke u përgjigjur i tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 26:33 ALB - Atëherë Pjetri duke u përgjigjur i tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 26:33 ALB - Atëherë Pjetri duke u përgjigjur i tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 26:33 ALB - Atëherë Pjetri duke u përgjigjur i tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 26:33 ALB - Atëherë Pjetri duke u përgjigjur i tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 26:33 ALB - Atëherë Pjetri duke u përgjigjur i tha: - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 26:33 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 26:33 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 22:33 ALB Bible Verse Image
Luka 22:33 (ALB) »
Por ai tha: “Zot, unë jam gati të shkoj bashkë me ty edhe në burg edhe në vdekje.”

Psalmet 17:5 ALB Bible Verse Image
Psalmet 17:5 (ALB) »
Hapat e mia kanë qëndruar të sigurt në shtigjet e tua dhe këmbët e mia nuk janë lëkundur.

Filipianëve 2:3 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:3 (ALB) »
Mos bëni asgjë për rivalitet as për mendjemadhësi, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten.

Romakëve 12:10 ALB Bible Verse Image
Romakëve 12:10 (ALB) »
Duani njeri tjetrin me dashuri vëllazërore; në nderim tregoni kujdes njeri me tjetrin.

Gjoni 13:36 ALB Bible Verse Image
Gjoni 13:36 (ALB) »
Simon Pjetri i tha: “Zot, ku po shkon?.” Jezusi iu përgjigj: “Atje ku po shkoj unë, ti nuk mund të më ndjekësh tani; por më vonë do të më ndjekësh.”

Gjoni 21:15 ALB Bible Verse Image
Gjoni 21:15 (ALB) »
Mbasi kishin ngrënë, Jezusi i tha Simon Pjetrit: “Simon nga Jona, a më do ti mua më shumë se këta?.” Iu përgjigj: “Po, Zot, ti e di se unë të dua.” Jezusi i tha: “Kulloti qengjat e mi!.”

Marku 14:29 ALB Bible Verse Image
Marku 14:29 (ALB) »
Dhe Pjetri i tha: “Edhe sikur të gjithë të tjerët të skandalizohen me ty, unë nuk do të skandalizohem.”

Jeremia 17:9 ALB Bible Verse Image
Jeremia 17:9 (ALB) »
Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme; kush mund ta njohë atë?

Fjalët e urta 16:18 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 16:18 (ALB) »
Përpara shkatërrimit vjen kryelartësia dhe përpara rrëzimit fryma krenare.

Fjalët e urta 20:6 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 20:6 (ALB) »
Shumë njerëz shpallin mirësinë e tyre; por kush mund të gjejë një njeri besnik?

Fjalët e urta 28:25 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 28:25 (ALB) »
Kush e ka zemrën të fryrë nga krenaria nxit grindje, por ai që ka besim te Zoti do të ketë mbarësi.

Psalmet 119:116 ALB Bible Verse Image
Psalmet 119:116 (ALB) »
Më ndihmo sipas fjalës sate, që unë të jetoj, dhe të mos lejoj të ketë hutim në shpresën time.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 26:33 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 26:33 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 26:33 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 26:33 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 26:33 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 26:33 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 26:33 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 26:33 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 26:33 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 26:33 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 26:33 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 26:33 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 26:33 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 26:33 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 26:33 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 26:33 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 26:33 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 26:33 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 26:33 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 26:33 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 26:33 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »