Mateu 9:2 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 9:2 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 9:2 ALB - Dhe ja, iu paraqit një paralitik i shtrirë në - Bible Verse Picture

Mateu 9:2 ALB

Dhe ja, iu paraqit një paralitik i shtrirë në vig; dhe Jezusi, kur pa besimin që kishin ata, i tha paralitikut: “Merr zemër, o bir, mëkatet e tua të janë falur!”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 9:2 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 9:1 (ALB)
Next Verse
Mateu 9:3 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 9:2 ALB - Dhe ja, iu paraqit një paralitik i shtrirë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 9:2 ALB - Dhe ja, iu paraqit një paralitik i shtrirë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 9:2 ALB - Dhe ja, iu paraqit një paralitik i shtrirë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 9:2 ALB - Dhe ja, iu paraqit një paralitik i shtrirë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 9:2 ALB - Dhe ja, iu paraqit një paralitik i shtrirë në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 9:2 ALB - Dhe ja, iu paraqit një paralitik i shtrirë në - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 9:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 9:2 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Marku 2:1 ALB Bible Verse Image
Marku 2:1 (ALB) »
Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u muar vesh se ai gjendej në shtëpi;

Luka 5:18 ALB Bible Verse Image
Luka 5:18 (ALB) »
Dhe ja, disa njerëz po sillnin mbi një vig një njeri të paralizuar dhe kërkonin ta fusnin brenda dhe ta vinin përpara tij.

Jeremia 31:33 ALB Bible Verse Image
Jeremia 31:33 (ALB) »
"Por kjo është besëlidhja që do të vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve," thotë Zoti: "Do ta shtie ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im.

Mateu 9:22 ALB Bible Verse Image
Mateu 9:22 (ALB) »
Jezusi u kthye, e pa dhe tha: “Merr zemër, o bijë; besimi yt të ka shëruar.” Dhe që në atë çast gruaja u shërua.

Psalmet 32:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 32:1 (ALB) »
Lum ai të cilit i kanë falur shkeljen, ai të cilit i kanë mbuluar mëkatin!

Kolosianëve 1:12 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:12 (ALB) »
duke e falënderuar Perëndinë At, që na bëri të denjë të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve në dritë.

Veprat e Apostujve 19:12 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 19:12 (ALB) »
aq sa mbi të sëmurët sillnin peshqirë dhe përparëse që kishin qenë mbi trupin e tij, dhe sëmundjet largoheshin prej tyre dhe frymërat e liga dilnin prej tyre.

Gjoni 21:5 ALB Bible Verse Image
Gjoni 21:5 (ALB) »
Dhe Jezusi u tha atyre: “O djema, a keni ndonjë gjë për të ngrënë?.” Ata iu përgjigjën: “Jo!.”

Romakëve 4:6 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:6 (ALB) »
Sikurse Davidi shpall lumturinë e njeriut të cilit Perëndia numëron drejtësi pa vepra, duke thënë:

Luka 7:47 ALB Bible Verse Image
Luka 7:47 (ALB) »
Prandaj unë po të them se mëkatet e saj të shumta i janë falur, sepse ka dashur shumë; por kujt i falen pak, do pak.”

Veprat e Apostujve 5:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:15 (ALB) »
aq sa i binin të sëmurët në sheshe, i vinin në shtretër e në shtroja, që kur kalonte Pjetri, të paktën hija e tij të mbulonte ndonjë nga ata.

Jakobit 2:18 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:18 (ALB) »
Po dikush do të thotë: “Ti ke besimin, dhe unë kam veprat”; më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të të tregoj besimin tim me veprat e mia.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 9:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 9:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 9:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 9:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 9:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 9:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 9:2 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 9:2 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 9:2 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 9:2 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 9:2 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 9:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 9:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 9:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 9:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 9:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 9:2 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 9:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 9:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 9:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 9:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 9:2 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 9:2 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »