Luka 2:41 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 2:41 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 2:41 ALB - Tani prindërit e tij shkonin çdo vit në - Bible Verse Picture

Luka 2:41 ALB

Tani prindërit e tij shkonin çdo vit në Jeruzalem për festën e Pashkës.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 2:41 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 2:40 (ALB)
Next Verse
Luka 2:42 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 2:41 ALB - Tani prindërit e tij shkonin çdo vit në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 2:41 ALB - Tani prindërit e tij shkonin çdo vit në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 2:41 ALB - Tani prindërit e tij shkonin çdo vit në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 2:41 ALB - Tani prindërit e tij shkonin çdo vit në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 2:41 ALB - Tani prindërit e tij shkonin çdo vit në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 2:41 ALB - Tani prindërit e tij shkonin çdo vit në - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 2:41 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 2:41 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Samuelit 1:21 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 1:21 (ALB) »
Atëherë burri i saj Elkanahu u ngjit me gjithë familjen e tij për t’i ofruar Zotit flijimin vjetor dhe për të plotësuar kushtin e lidhur.

1 Samuelit 1:3 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 1:3 (ALB) »
Çdo vit ky njeri nisej nga qyteti i tij për të adhuruar dhe për t’i ofruar flijime Zotit të ushtërive në Shiloh, ku gjendeshin dy bijtë e Efraimit, Hofni dhe Finehasi, priftërinj të Zotit.

Ligji i Përtërirë 12:18 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 12:18 (ALB) »
Por do t’i hash përpara Zotit, Perëndisë tënd, në vendin që Zoti, Perëndia yt, ka për të zgjedhur, ti, biri yt dhe bija jote, shërbëtori yt dhe shërbëtorja jote, dhe Leviti që do të banojë brenda portave të tua; dhe do të gëzosh përpara Zotit, Perëndisë tënd, çdo gjë mbi të cilën ti vë dorë.

Ligji i Përtërirë 16:1 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 16:1 (ALB) »
"Respekto muajin e Abibit dhe kremto Pashkën për nder të Zotit, Perëndisë tënd, sepse në muajin e Abibit Zoti, Perëndia yt, të nxori nga Egjipti, gjatë natës.

Eksodi 34:23 ALB Bible Verse Image
Eksodi 34:23 (ALB) »
Tri herë në vit do të paraqitet çdo mashkull i juaj para Perëndisë, Zotit, Perëndisë të Izraelit.

Gjoni 2:13 ALB Bible Verse Image
Gjoni 2:13 (ALB) »
Pra, Pashka e Judenjve ishte afër dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem.

Ligji i Përtërirë 12:11 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 12:11 (ALB) »
Atëherë do të ketë një vend ku Zoti, Perëndia juaj, do të zgjedhë për të venduar emrin e tij dhe aty do të çoni tërë ato që unë ju urdhëroj: olokaustet tuaja, flijimet tuaja, të dhjetat tuaja, ofertat e larta të duarve tuaja dhe të gjitha ofertat e zgjedhura që i keni premtuar si kusht Zotit.

Ligji i Përtërirë 16:16 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 16:16 (ALB) »
Tri herë në vit çdo mashkull i yt do t’i paraqitet Zotit, Perëndisë tënd, në vendin që ai ka zgjedhur, në festën e bukëve në festën të ndorme, në festën të Javëve dhe të Kasolleve; asnjeri prej tyre nuk do të paraqitet para Zotit duarbosh.

Ligji i Përtërirë 12:5 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 12:5 (ALB) »
por do ta kërkoni në vendin që Zoti, Perëndia juaj, do të zgjedhë midis tërë fiseve tuaj, për t’iu vënë emrin e tij si banesë e tij; dhe aty do të shkoni;

Numrat 28:16 ALB Bible Verse Image
Numrat 28:16 (ALB) »
Ditën e katërmbëdhjetë të muajit të parë do të jetë Pashka për nder të Zotit.

Levitiku 23:5 ALB Bible Verse Image
Levitiku 23:5 (ALB) »
Muajin e parë, ditën e katërmbëdhjetë të muajit, midis dy mbrëmjeve, bien Pashkët e Zotit;

Eksodi 23:14 ALB Bible Verse Image
Eksodi 23:14 (ALB) »
Tri herë në vit do të më kremtosh një festë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 2:41 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 2:41 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 2:41 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 2:41 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 2:41 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 2:41 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 2:41 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 2:41 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 2:41 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 2:41 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 2:41 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 2:41 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 2:41 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 2:41 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 2:41 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 2:41 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 2:41 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 2:41 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 2:41 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 2:41 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 2:41 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 2:41 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 2:41 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 2:41 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 2:41 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 2:41 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 2:41 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »