Luka 2:14 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 2:14 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 2:14 ALB - “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, - Bible Verse Picture

Luka 2:14 ALB

“Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij!.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 2:14 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 2:13 (ALB)
Next Verse
Luka 2:15 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 2:14 ALB - “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 2:14 ALB - “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 2:14 ALB - “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 2:14 ALB - “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 2:14 ALB - “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 2:14 ALB - “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 2:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 2:14 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Kolosianëve 1:20 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:20 (ALB) »
dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të tij, duke fituar pas, me anë të tij, të gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe si dhe ato që janë në qiejt.

Romakëve 5:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 5:1 (ALB) »
Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë,

Luka 19:38 ALB Bible Verse Image
Luka 19:38 (ALB) »
duke thënë: “Bekuar qoftë Mbreti që po vjen në emër të Zotit; paqe në qiell dhe lavdi në vendet shumë të larta.”

Luka 1:79 ALB Bible Verse Image
Luka 1:79 (ALB) »
për të ndriçuar ata që dergjeshin në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për të udhëhequr hapat tona në udhën e paqes.”

Zbulesa 5:13 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 5:13 (ALB) »
Edhe dëgjova çdo krijesë që është në qiell, mbi dhe, nën dhe dhe ato që janë në det dhe gjitha gjërat sa janë në to, që thoshnin: “Atij që rri ulur mbi fron dhe Qengjit i qofshin bekimi, nderi, lavdia dhe forca në shekuj të shekujve.”

Hebrenjve 13:20 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:20 (ALB) »
Dhe Perëndia e paqes, që e ngriti nga të vdekurit, me anë të gjakut të Besëlidhjes së amshuar, Bariun e madh të dhënve, Perëndinë tonë Jezu Krisht,

Isaia 9:6 ALB Bible Verse Image
Isaia 9:6 (ALB) »
Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.

Efesianëve 3:20 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:20 (ALB) »
Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëjë jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë,

Veprat e Apostujve 10:36 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:36 (ALB) »
sipas fjalës që ai u ka dhënë bijve të Izraelit, duke u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit, që është Zoti i të gjithëve.

2 Thesalonikasve 2:16 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 2:16 (ALB) »
Dhe vetë Zoti jonë Jezu Krisht dhe Perëndia Ati ynë, që na deshi dhe na dha me anë të hirit një ngushëllim të përjetshëm dhe një shpresë të mirë,

Titi 3:4 ALB Bible Verse Image
Titi 3:4 (ALB) »
Po kur u shfaq mirësia e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, dhe dashuria e tij për njerëzit,

Psalmet 85:9 ALB Bible Verse Image
Psalmet 85:9 (ALB) »
Me siguri shpëtimi i tij është afër atyre që kanë frikë prej tij, sepse lavdia e tij mund të banojë në vendin tonë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 2:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 2:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 2:14 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 2:14 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 2:14 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 2:14 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 2:14 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 2:14 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 2:14 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 2:14 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 2:14 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 2:14 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 2:14 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 2:14 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 2:14 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 2:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 2:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 2:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 2:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 2:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 2:14 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 2:14 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 2:14 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 2:14 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 2:14 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 2:14 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 2:14 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »