Mateu 13:33 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 13:33 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 13:33 ALB - Ai u tha atyre një shëmbëlltyrë tjetër: - Bible Verse Picture

Mateu 13:33 ALB

Ai u tha atyre një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiejve i ngjan majasë që e merr një grua dhe zë brumë me tri masa miell deri sa brumi të mbruhet plotësisht.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 13:33 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 13:32 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 13:33 ALB - Ai u tha atyre një shëmbëlltyrë tjetër: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 13:33 ALB - Ai u tha atyre një shëmbëlltyrë tjetër: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 13:33 ALB - Ai u tha atyre një shëmbëlltyrë tjetër: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 13:33 ALB - Ai u tha atyre një shëmbëlltyrë tjetër: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 13:33 ALB - Ai u tha atyre një shëmbëlltyrë tjetër: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 13:33 ALB - Ai u tha atyre një shëmbëlltyrë tjetër: - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 13:33 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 13:33 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Galatasve 5:9 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:9 (ALB) »
Pak maja e bën të vijë gjithë brumin.

Luka 13:21 ALB Bible Verse Image
Luka 13:21 (ALB) »
Ajo i ngjan majasë që e merr një grua dhe e përzien me tri masa mielli deri sa të mbruhet i gjithë.”

Fjalët e urta 4:18 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 4:18 (ALB) »
Por shtegu i të drejtëve është si drita e agimit, që shkëlqen gjithnjë e më mirë deri sa të bëhet ditë e plotë.

1 Korintasve 5:6 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 5:6 (ALB) »
Mburrja juaj nuk është e mirë. A nuk e dini se pak maja e mbrun gjithë brumin?

Zanafilla 18:6 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 18:6 (ALB) »
Atëherë Abrahami shkoi me ngut në çadër, te Sara, dhe i tha: "Merr shpejt tri masa majë mielli, gatuaj brumin dhe bëj me to kuleç".

1 Thesalonikasve 5:23 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 5:23 (ALB) »
Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroftë ai vetë tërësisht; dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të metë për ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht.

Filipianëve 2:13 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:13 (ALB) »
sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij.

Filipianëve 1:9 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:9 (ALB) »
Dhe për këtë lutem që dashuria juaj të teprojë gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në çdo dallim,

Gjoni 16:12 ALB Bible Verse Image
Gjoni 16:12 (ALB) »
Kam edhe shumë gjëra të tjera për t’ju thënë, por ato ende ju nuk mund t’i mbani.

Osea 6:3 ALB Bible Verse Image
Osea 6:3 (ALB) »
E njohim Zotin, të përpiqemi ta njohim më mirë; ardhja e tij është e sigurt si agimi. Ai do të na vijë si shiu, si shiu i fundit dhe i parë mbi tokë.

2 Pjetrit 3:18 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 3:18 (ALB) »
Por rrituni, në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Atij i qoftë lavdia, tani dhe përjetë. Amen.

Gjoni 15:2 ALB Bible Verse Image
Gjoni 15:2 (ALB) »
Çdo shermend që nuk jep fryt në mua, ai e heq; kurse çdo shermend që jep fryt, ai e krasit që të japë edhe më shumë fryt.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 13:33 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 13:33 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 13:33 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 13:33 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 13:33 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 13:33 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 13:33 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 13:33 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 13:33 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 13:33 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 13:33 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 13:33 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 13:33 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 13:33 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 13:33 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 13:33 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 13:33 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 13:33 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 13:33 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 13:33 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 13:33 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »