Mateu 13:37 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 13:37 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 13:37 ALB - Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Ai që - Bible Verse Picture

Mateu 13:37 ALB

Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Ai që mbjell farën e mirë është Biri i njeriut.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 13:37 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 13:36 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 13:37 ALB - Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Ai që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 13:37 ALB - Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Ai që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 13:37 ALB - Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Ai që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 13:37 ALB - Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Ai që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 13:37 ALB - Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Ai që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 13:37 ALB - Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: “Ai që - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 13:37 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 13:37 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Korintasve 3:5 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 3:5 (ALB) »
Kush është, pra, Pali dhe kush është Apoli, veçse shërbëtor me anë të të cilëve ju besuat, edhe ashtu si Zoti i dha gjithsecilit?

Veprat e Apostujve 1:8 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:8 (ALB) »
Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari dhe deri në skajin e dheut.”

Mateu 10:40 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:40 (ALB) »
Ai që ju pranon, më pranon mua; dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar.

Hebrenjve 1:1 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 1:1 (ALB) »
Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve,

Romakëve 15:18 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:18 (ALB) »
Sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë nga ato gjëra të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje, për t’i sjell në dëgjes johebrenjtë me fjalë dhe me vepër,

Gjoni 13:20 ALB Bible Verse Image
Gjoni 13:20 (ALB) »
Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Kush pranon atë që dërgoj unë, më pranon mua; dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar.”

Gjoni 20:21 ALB Bible Verse Image
Gjoni 20:21 (ALB) »
Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri: “Paqja me ju! Sikurse më ka dërguar mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju.”

Luka 10:16 ALB Bible Verse Image
Luka 10:16 (ALB) »
Kush ju dëgjon, më dëgjon mua; kush ju përbuz, më përbuz mua; dhe kush më përbuz, përbuz atë që më ka dërguar.”

Mateu 8:20 ALB Bible Verse Image
Mateu 8:20 (ALB) »
Dhe Jezusi i tha: “Dhelprat i kanë strofkat, dhe zogjtë e qiellit i kanë çerdhet, por Biri i njeriut nuk ka as ku të mbështetë kokën.”

Mateu 16:13 ALB Bible Verse Image
Mateu 16:13 (ALB) »
Pastaj Jezusi, mbasi arriti në krahinën e Cezaresë së Filipit, i pyeti dishepujt e vet: “Kush thonë njerëzit se jam unë, i Biri i njeriut?.”

Mateu 13:24 ALB Bible Verse Image
Mateu 13:24 (ALB) »
Ai u propozoi atyre një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiejve i ngjan një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet.

Mateu 13:41 ALB Bible Verse Image
Mateu 13:41 (ALB) »
Biri i njeriut do të dërgojë engjëjt e vet dhe ata do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë paudhësi,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 13:37 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 13:37 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 13:37 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 13:37 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 13:37 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 13:37 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 13:37 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 13:37 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 13:37 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 13:37 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 13:37 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 13:37 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 13:37 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 13:37 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 13:37 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 13:37 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 13:37 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 13:37 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 13:37 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 13:37 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 13:37 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »