Mateu 13:15 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 13:15 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 13:15 ALB - Sepse zemra e këtij populli është bërë e - Bible Verse Picture

Mateu 13:15 ALB

Sepse zemra e këtij populli është bërë e pandjeshme, ata janë bërë të rëndë nga veshët dhe kanë mbyllur sytë, që nuk shohin me sy dhe nuk dëgjojnë me vesh, dhe nuk gjykojnë me zemër dhe nuk kthehen, dhe unë t’i shëroj.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 13:15 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 13:14 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 13:15 ALB - Sepse zemra e këtij populli është bërë e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 13:15 ALB - Sepse zemra e këtij populli është bërë e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 13:15 ALB - Sepse zemra e këtij populli është bërë e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 13:15 ALB - Sepse zemra e këtij populli është bërë e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 13:15 ALB - Sepse zemra e këtij populli është bërë e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 13:15 ALB - Sepse zemra e këtij populli është bërë e - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 13:15 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 13:15 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 6:10 ALB Bible Verse Image
Isaia 6:10 (ALB) »
Bëje të pandieshme zemrën e këtij populli, ngurtëso veshët e tij dhe mbyll sytë e tij që të mos shikojë me sytë e tij, të mos dëgjojë me veshët e tij dhe të mos kuptojë me zemrën e tij, dhe kështudo të kthehet dhe të jet shëruar".

Marku 4:12 ALB Bible Verse Image
Marku 4:12 (ALB) »
që: "Duke parë, të shohin, por të mos vën re; edhe duke dëgjuar, të dëgjojnë, por të mos kuptojnë, se mos pendohen dhe mëkatet u falen".”

Zakaria 7:11 ALB Bible Verse Image
Zakaria 7:11 (ALB) »
Por ata nuk deshën të dëgjojnë, kthyen krahët me kryeneçësi dhe i zunë veshët që të mos dëgjonin.

Gjoni 8:43 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:43 (ALB) »
Përse nuk e kuptoni thënien time? Sepse nuk mund të dëgjoni fjalën time.

Psalmet 119:70 ALB Bible Verse Image
Psalmet 119:70 (ALB) »
Zemra e tyre është e pandjeshme si dhjami; por unë kënaqem me ligjin tënd.

Hebrenjve 5:11 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 5:11 (ALB) »
për të cilin kemi shumë gjëra për të thënë, por të vështira për t’u shpjeguar, sepse ju jeni rënduar nga veshët për të dëgjuar.

2 Timoteut 4:4 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 4:4 (ALB) »
dhe do t’i largojnë veshët nga e vërteta e do t’i sjellin drejt përrallave.

2 Timoteut 2:25 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 2:25 (ALB) »
duke i mësuar me butësi kundërshtarët, me shpresë se Perëndia ua jep atyre të pendohen, që arrijnë të njohin të vërtetën,

Malakia 4:2 ALB Bible Verse Image
Malakia 4:2 (ALB) »
Por për ju që keni frikë nga emri im, do të lindë dielli i drejtësisë me shërimin në krahët e tij, dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që dalin nga stalla.

Isaia 29:10 ALB Bible Verse Image
Isaia 29:10 (ALB) »
Në fakt Zoti ka shpërndarë mbi ju një frymë topitjeje; ka mbyllur sytë tuaja, profetët, ka mbuluar me vel krerët tuaj, shikuesit.

Hebrenjve 6:4 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 6:4 (ALB) »
Sepse ata që janë ndriçuar një herë, e shijuan dhuntinë qiellore dhe u bënë pjestarë të Frymës së Shenjtë,

Jeremia 17:14 ALB Bible Verse Image
Jeremia 17:14 (ALB) »
Shëromë, o Zot, dhe do të shërohem, shpëtomë dhe do të shpëtoj, sepse ti je lavdia ime.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 13:15 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 13:15 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 13:15 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 13:15 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 13:15 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 13:15 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 13:15 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 13:15 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 13:15 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 13:15 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 13:15 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 13:15 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 13:15 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 13:15 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 13:15 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 13:15 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 13:15 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 13:15 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 13:15 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 13:15 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 13:15 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »