Mateu 24:35 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 24:35 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 24:35 ALB - Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e - Bible Verse Picture

Mateu 24:35 ALB

Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 24:35 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 24:34 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 24:35 ALB - Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 24:35 ALB - Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 24:35 ALB - Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 24:35 ALB - Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 24:35 ALB - Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 24:35 ALB - Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 24:35 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 24:35 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 40:8 ALB Bible Verse Image
Isaia 40:8 (ALB) »
Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndisë tonë mbetet përjetë".

1 Pjetrit 1:25 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:25 (ALB) »
por fjala e Zotit mbetet përjetë, dhe kjo është fjala që ju është shpallur.

Numrat 23:19 ALB Bible Verse Image
Numrat 23:19 (ALB) »
Perëndia nuk është një njeri, që mund të gënjejë, as edhe bir njeriu që mund të pendohet. Kur ka thënë një gjë, nuk do ta bëjë? Ose kur ka shpallur një gjë, nuk do ta kryejë?

Isaia 55:11 ALB Bible Verse Image
Isaia 55:11 (ALB) »
Kështu do të jetë fjala ime e dalë nga goja ime; ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova.

Mateu 5:18 ALB Bible Verse Image
Mateu 5:18 (ALB) »
Sepse në të vërtetë ju them: Deri sa qielli dhe toka, të kalojnë asnjë jotë a asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojnë, para se të plotësohet gjithçka.

Fjalët e urta 30:5 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 30:5 (ALB) »
Çdo fjalë e Perëndisë është rafinuar me zjarr. Ai është një mburojë për atë që gjen strehë tek ai.

Isaia 51:6 ALB Bible Verse Image
Isaia 51:6 (ALB) »
Çoni sytë tuaj drejt qiellit dhe shikoni tokën që ndodhet poshtë, sepse qiejtë do të davariten si tym, toka do të konsumohet si një rrobe dhe po kështu banorët e saj do të vdesin; por shpëtimi im do të vazhdojë përjetë dhe drejtësia ime nuk do të mungojë kurrë.

Isaia 54:10 ALB Bible Verse Image
Isaia 54:10 (ALB) »
Edhe sikur malet të zhvendoseshin dhe kodrat të luanin nga vendi, dashuria ime nuk do të largohet prej teje as besëlidhja e paqes nuk do të hiqet, thotë Zoti, që ka dhëmbshuri për ty.

Psalmet 89:34 ALB Bible Verse Image
Psalmet 89:34 (ALB) »
Nuk do të shkel besëlidhjen time dhe nuk do t’i ndryshoj fjalët që kanë dalë nga goja ime.

Titi 1:2 ALB Bible Verse Image
Titi 1:2 (ALB) »
në shpresën e jetës së përjetshme, të cilën Perëndia, që nuk gënjen, e premtoi para të gjitha kohërave,

Psalmet 102:26 ALB Bible Verse Image
Psalmet 102:26 (ALB) »
ata do të zhduken, por ti do të mbetesh; do të konsumohen të gjithë si një rrobe; ti do t’i ndërrosh si një rrobe dhe ata do të ndryshohen.

2 Pjetrit 3:7 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 3:7 (ALB) »
ndërsa qiejt dhe dheu i sotshëm janë ruajtur nga e njëjta fjalë për zjarrin, të rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të pabesë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 24:35 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 24:35 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 24:35 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 24:35 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 24:35 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 24:35 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 24:35 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 24:35 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 24:35 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 24:35 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 24:35 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 24:35 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 24:35 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 24:35 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 24:35 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 24:35 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 24:35 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 24:35 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 24:35 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 24:35 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 24:35 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »