Mateu 22:30 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 22:30 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 22:30 ALB - Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, - Bible Verse Picture

Mateu 22:30 ALB

Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, por ata do të jenë në qiell si engjëjt e Perëndisë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 22:30 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 22:29 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 22:30 ALB - Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 22:30 ALB - Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 22:30 ALB - Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 22:30 ALB - Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 22:30 ALB - Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 22:30 ALB - Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 22:30 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 22:30 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 20:34 ALB Bible Verse Image
Luka 20:34 (ALB) »
Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, tha atyre: “Bijtë e kësaj bote martohen dhe martojnë;

Marku 12:24 ALB Bible Verse Image
Marku 12:24 (ALB) »
Jezusi, duke u përgjigjur, tha atyre: “A nuk është pikërisht për këtë që jeni në gabim, sepse nuk i njihni as shkrimet as pushtetin e Perëndisë?

Mateu 24:38 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:38 (ALB) »
Sepse, ashtu si në ditët përpara përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, derisa Noeu hyri në arkë;

1 Gjonit 3:1 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 3:1 (ALB) »
Shikoni ç’dashuri të madhe na dha Ati, që të quhemi bij të Perëndisë. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë.

1 Korintasve 7:29 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 7:29 (ALB) »
Dhe po ju them këtë, o vëllezër, se koha tanimë është shkurtuar; kështu tash e tutje edhe ata që kanë gra të jenë si ata që nuk kanë;

Gjoni 5:28 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:28 (ALB) »
Mos u mrrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij

Psalmet 103:20 ALB Bible Verse Image
Psalmet 103:20 (ALB) »
Bekoni Zotin ju, engjëj të tij të pushtetshëm dhe të fortë, që bëni atë që thotë ai, duke iu bindur zërit të fjalës së tij.

Luka 17:27 ALB Bible Verse Image
Luka 17:27 (ALB) »
Njerëzit hanin, pinin, martonin dhe martoheshin, deri ditën kur Noeu hyri në arkë; dhe erdhi përmbytja dhe i zhduku të gjithë.

Zakaria 3:7 ALB Bible Verse Image
Zakaria 3:7 (ALB) »
"Kështu thotë Zoti i ushtrive: Në qoftë se do të ecësh në rrugët e mia dhe do të respektosh ligjin tim, edhe ti do të kesh drejtimin e shtëpisë sime dhe do të ruash oborret e mia, dhe unë do të të lejoj të hysh lirisht midis këtyre që rrijnë këtu.

Zbulesa 19:10 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 19:10 (ALB) »
Edhe rashë përpara këmbëve të tij për ta adhuruar, por ai më tha: “Ruaju se e bën, unë jam bashkëshërbëtori yt si dhe i vëllezërve të tu që kanë dëshminë e Jezusit. Perëndinë adhuroje! Sepse dëshmia e Jezusit është frymë e profecisë.”

Mateu 18:10 ALB Bible Verse Image
Mateu 18:10 (ALB) »
Ruhuni se përbuzni ndonjë nga këta të vegjël, sepse unë po ju them se engjëjt e tyre në qiej shohin vazhdimisht fytyrën e Atit tim, që është në qiej.

Mateu 13:43 ALB Bible Verse Image
Mateu 13:43 (ALB) »
Atëherë të drejtit do të shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Kush ka veshë për të dëgjuar, të dëgjojë!.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 22:30 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 22:30 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 22:30 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 22:30 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 22:30 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 22:30 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 22:30 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 22:30 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 22:30 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 22:30 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 22:30 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 22:30 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 22:30 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 22:30 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 22:30 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 22:30 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 22:30 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 22:30 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 22:30 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 22:30 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 22:30 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »