Mateu 22:16 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 22:16 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 22:16 ALB - Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me - Bible Verse Picture

Mateu 22:16 ALB

Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me herodianët, për t’i thënë: “Mësues, ne e dimë se ti je i vërtetë dhe që mëson udhën e Perëndisë në të vërtetë, pa marrë parasysh njeri, sepse ti nuk shikon pamjen e jashtme të njerëzve.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 22:16 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 22:15 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 22:16 ALB - Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 22:16 ALB - Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 22:16 ALB - Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 22:16 ALB - Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 22:16 ALB - Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 22:16 ALB - Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 22:16 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 22:16 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Marku 3:6 ALB Bible Verse Image
Marku 3:6 (ALB) »
Dhe farisenjtë dolën jashtë e menjëherë bënin këshill bashkë me herodianët kundër tij, se si ta vrasin.

Marku 8:15 ALB Bible Verse Image
Marku 8:15 (ALB) »
Dhe Jezusi i qortoi duke thënë: “Kini kujdes, ruhuni nga majaja e farisenjve dhe nga majaja e Herodit!.”

Marku 12:14 ALB Bible Verse Image
Marku 12:14 (ALB) »
Këta erdhën dhe i thanë: “Mësues, ne e dimë se ti je i vërtetë pa pyetur për njeri, sepse nuk merr parasysh dukjen e njerëzve, por u mëson udhën e Perëndisë sipas së vërtetës. A është e ligjëshme t’i paguhet taksa Cezarit apo jo? Duhet t’ia paguajmë apo jo?

Luka 20:21 ALB Bible Verse Image
Luka 20:21 (ALB) »
Këta e pyetën duke thënë: “Mësues ne e dimë se ti flet dhe mëson drejt dhe që nuk je aspak i anshëm, por mëson rrugën e Perëndisë në të vërtetë.

Jobi 32:21 ALB Bible Verse Image
Jobi 32:21 (ALB) »
Tani më lejoni të flas pa treguar anësi me asnjë dhe pa i bërë lajka kurrkujt;

Marku 10:17 ALB Bible Verse Image
Marku 10:17 (ALB) »
Tani kur po bëhej gati për rrugë, i doli përpara dikush me vrap; u gjunjëzua para tij dhe e pyeti: “Mësues i mirë, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?.”

Luka 7:40 ALB Bible Verse Image
Luka 7:40 (ALB) »
Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: “Simon, kam diçka për të të thënë.” Dhe ai tha: “Fol, Mësues.”

Gjoni 14:6 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:6 (ALB) »
Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.

Gjoni 7:18 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:18 (ALB) »
Kush flet nga vetja e tij kërkon lavdinë e vet, kurse ai që kërkon lavdinë e atij që e ka dërguar është i vërtetë, dhe në të nuk ka padrejtësi.

Gjoni 18:37 ALB Bible Verse Image
Gjoni 18:37 (ALB) »
Atëherë Pilati i tha: “Ti, pra, qenke mbret?.” Jezusi u përgjigj: “Ti thua se unë jam mbret; për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë; që të dëshmoj për të vërtetën; kush është për të vërtetën, e dëgjon zërin tim.”

2 Korintasve 4:2 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 4:2 (ALB) »
Ne kemi hequr dorë plotësisht nga gjërat e turpshme që bëhen në fshehtësi, duke mos ecur me dinakëri, duke mos falsifikuar aspak fjalën e Perëndisë, por duke shfaqur të vërtetën, ne ia rekomandojmë veten tonë ndërgjegjes së çdo njeriu përpara Perëndisë.

2 Korintasve 5:16 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:16 (ALB) »
Prandaj tash e tutje ne nuk njohim më askënd sipas mishit; po, edhe sikur ta kemi njohur Krishtin sipas mishit, nuk e njohim më ashtu.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 22:16 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 22:16 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 22:16 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 22:16 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 22:16 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 22:16 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 22:16 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 22:16 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 22:16 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 22:16 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 22:16 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 22:16 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 22:16 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 22:16 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 22:16 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 22:16 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 22:16 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 22:16 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 22:16 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 22:16 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 22:16 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »