Mateu 22:43 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 22:43 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 22:43 ALB - Ai u tha atyre: “Si pra Davidi, në Frymë, e - Bible Verse Picture

Mateu 22:43 ALB

Ai u tha atyre: “Si pra Davidi, në Frymë, e quan Zot, duke thënë:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 22:43 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 22:42 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 22:43 ALB - Ai u tha atyre: “Si pra Davidi, në Frymë, e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 22:43 ALB - Ai u tha atyre: “Si pra Davidi, në Frymë, e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 22:43 ALB - Ai u tha atyre: “Si pra Davidi, në Frymë, e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 22:43 ALB - Ai u tha atyre: “Si pra Davidi, në Frymë, e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 22:43 ALB - Ai u tha atyre: “Si pra Davidi, në Frymë, e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 22:43 ALB - Ai u tha atyre: “Si pra Davidi, në Frymë, e - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 22:43 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 22:43 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Samuelit 23:2 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 23:2 (ALB) »
"Fryma e Zotit ka folur nëpërmjet meje dhe fjala e tij ka qenë mbi buzët e mia.

Zbulesa 4:2 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 4:2 (ALB) »
Dhe menjëherë erdha në frymë; dhe ja, një fron ishte në qiell dhe mbi fron rrinte një i ulur.

Marku 12:36 ALB Bible Verse Image
Marku 12:36 (ALB) »
Sepse vetë Davidi, nëpërmjet Frymës së Shenjtë, tha: "Zoti i ka thënë Zotit tim: Ulu në të djathtën time, derisa t’i bëj armiqtë e tu stol të këmbëve të tua".

Luka 2:26 ALB Bible Verse Image
Luka 2:26 (ALB) »
Dhe në mënyrë hyjnore atij i qe zbuluar nga Fryma e Shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit.

Veprat e Apostujve 1:16 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:16 (ALB) »
“Vëllezër, ishte e nevojshme që të përmbushej ky Shkrim, të cilin Fryma e Shenjtë e parafoli me anë të gojës së Davidit në lidhje me Judën, i cili u bë prijës i atyre që e kapën Jezusin.

Veprat e Apostujve 2:30 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:30 (ALB) »
Ai, pra, duke qenë profet, e dinte se Perëndia i kishte premtuar me betim se nga fryti i belit të tij, sipas mishit, do të ngjallet Krishti për t’u ulur mbi fronin e tij;

Hebrenjve 3:7 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 3:7 (ALB) »
Prandaj, sikurse thotë Fryma e Shenjtë: “Sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij,

2 Pjetrit 1:21 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:21 (ALB) »
Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë nga Fryma e Shenjtë.

Zbulesa 1:10 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:10 (ALB) »
Isha në Frymë ditën e Zotit dhe dëgjova pas meje një zë të madh si nga një bori,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 22:43 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 22:43 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 22:43 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 22:43 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 22:43 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 22:43 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 22:43 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 22:43 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 22:43 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 22:43 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 22:43 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 22:43 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 22:43 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 22:43 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 22:43 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 22:43 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 22:43 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 22:43 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 22:43 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 22:43 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 22:43 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »