Mateu 22:45 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 22:45 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 22:45 ALB - Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të - Bible Verse Picture

Mateu 22:45 ALB

Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të jetë biri i tij?.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 22:45 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 22:44 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 22:45 ALB - Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 22:45 ALB - Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 22:45 ALB - Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 22:45 ALB - Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 22:45 ALB - Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 22:45 ALB - Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 22:45 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 22:45 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 1:3 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:3 (ALB) »
lidhur me Birin e tij, të lindur nga fara e Davidit sipas mishit,

Gjoni 8:58 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:58 (ALB) »
Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të kishte lindur Abrahami, unë jam.”

Filipianëve 2:6 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:6 (ALB) »
i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë,

1 Timoteut 3:16 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 3:16 (ALB) »
Dhe s’ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh: Perëndia u shfaq në mish, u shfajësua në Frymë, u duk ndër engjëj, u predikua ndër johebrenj, u besua në botë, u ngrit në lavdi.

Hebrenjve 2:14 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 2:14 (ALB) »
Sepse, duke qenë se bijtë kanë marrë pjesë prej mishi dhe gjaku, po ashtu edhe ai u bë pjestar në po ato gjëra, që të shkatërronte, me anë të vdekjes, atë që ka pushtetin e vdekjes, domethënë djallin,

Zbulesa 22:16 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:16 (ALB) »
“Unë, Jezusi, dërgova engjëllin tim për t’ju dëshmuar për këto gjëra nëpër kisha. Unë jam Rrënja dhe pasardhja e Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit.”

Romakëve 9:5 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:5 (ALB) »
të tyre janë edhe etërit, prej të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti, i cili është përmbi çdo gjë Perëndi, i bekuar përjetë. Amen.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 22:45 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 22:45 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 22:45 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 22:45 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 22:45 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 22:45 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 22:45 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 22:45 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 22:45 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 22:45 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 22:45 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 22:45 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 22:45 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 22:45 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 22:45 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 22:45 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 22:45 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 22:45 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 22:45 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 22:45 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 22:45 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »