Zanafilla 2:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 2:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 2:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Kështu përfunduan qielli dhe toka si dhe tërë - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 2:1 ALB

Kështu përfunduan qielli dhe toka si dhe tërë ushtria e tyre.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 2:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 2:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 2:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Eksodi 20:11 ALB Bible Verse Image
Eksodi 20:11 (ALB) »
sepse në gjashtë ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë ai pushoi; prandaj Zoti e ka bekuar ditën e shabatit dhe e ka shenjtëruar atë.

Eksodi 31:17 ALB Bible Verse Image
Eksodi 31:17 (ALB) »
Ajo është një shenjë e përjetshme midis meje dhe bijve të Izraelit, sepse në gjashtë ditë Zoti bëri qiellin dhe tokën, dhe ditën e shtatë pushoi dhe u shlodh".

Zanafilla 1:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 1:1 (ALB) »
Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën.

2 Mbretërve 19:15 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 19:15 (ALB) »
Pastaj Ezekia filloi të lutet para Zotit duke thënë: "O Zot, Perëndia i Izraelit, që ulesh mbi kerubinët, ti je Perëndia, i vetmi, i të tëra mbretërive të tokës. Ti ke bërë qiejtë dhe tokën.

Psalmet 33:6 ALB Bible Verse Image
Psalmet 33:6 (ALB) »
Qiejtë u bënë me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij.

Hebrenjve 4:3 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 4:3 (ALB) »
Sepse ne që besuam hyjmë në prehje, siç tha ai: “Kështu u përbetova në mërinë time: nuk do të hyjnë në prehjen time,” ndonëse veprat e tij u mbaruan që kur se u krijua bota.

Isaia 45:18 ALB Bible Verse Image
Isaia 45:18 (ALB) »
Sepse kështu thotë Zoti që ka krijuar qiejtë, ai, Perëndia që ka formuar tokën dhe e ka bërë; ai e ka vendosur, nuk e ka krijuar pa trajtë, por e ka formuar që të banohej: "Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër.

Psalmet 146:6 ALB Bible Verse Image
Psalmet 146:6 (ALB) »
që ka krijuar qiejtë dhe tokën, detin dhe gjithçka është në to, që ruan besnikërinë përjetë,

Zakaria 12:1 ALB Bible Verse Image
Zakaria 12:1 (ALB) »
Orakulli i fjalës të Zotit lidhur me Izraelin. Kështu thotë Zoti që i ka shpalosur qiejt, që ka hedhur themelet e dheut dhe ka formuar frymën e njeriut përbrenda tij:

Isaia 42:5 ALB Bible Verse Image
Isaia 42:5 (ALB) »
Kështu thotë Perëndia, Zoti, që ka krijuar qiejtë dhe i ka shpalosur, që ka shtruar tokën dhe gjërat që ajo prodhon, që i jep frymëmarrje popullit dhe jetë atyre që ecin në të:

Isaia 65:17 ALB Bible Verse Image
Isaia 65:17 (ALB) »
"Sepse ja, unë krijoj qiej të rinj dhe një tokë të re, dhe gjërat e mëparshme nuk do të kujtohen më dhe nuk do të vijnë më në mëndje.

Isaia 40:26 ALB Bible Verse Image
Isaia 40:26 (ALB) »
Ngrini sytë tuaja përpjetë dhe shikoni: Kush i krijoi këto gjëra? Ai që e nxjerr ushtrinë e tyre me shumicë dhe thërret gjithçka me emër; për madhështinë e fuqisë së tij dhe forcën e tij, asnjë nuk mungon.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 2:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 2:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 2:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 2:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 2:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 2:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 2:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 2:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 2:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 2:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 2:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 2:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 2:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 2:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 2:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 2:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 2:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 2:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 2:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 2:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 2:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 2:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »