Zanafilla 28:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 28:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 28:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Atëherë Isaku thiri Jakobin, e bekoi, i dha - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 28:1 ALB

Atëherë Isaku thiri Jakobin, e bekoi, i dha këtë urdhër dhe i tha: "Mos u marto me një grua nga Kanaanët.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 28:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 28:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 28:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 24:3 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 24:3 (ALB) »
dhe unë do të bëj që ti të betohesh në emër të Zotit, Perëndisë së qiejve dhe Perëndisë të tokës, që ti nuk do t’i marrësh për grua djalit tim asnjë prej bijave të Kanaanejve në mes të të cilëve unë banoj;

Zanafilla 28:3 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 28:3 (ALB) »
Perëndia i plotfuqishëm të bekoftë, të bëftë pjellor dhe të shumoftë, në mënyrë që ti të bëhesh një kuvend popujsh,

Zanafilla 27:46 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 27:46 (ALB) »
Pastaj Rebeka i tha Isakut: "Jam neveritur nga jeta për shkak të bijave të Hethit. Në rast se Jakobi merr për grua një nga bijat e Hethit, një grua si ato të vendit, ç’më duhet jeta?".

Zanafilla 27:27 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 27:27 (ALB) »
Dhe ai u afrua dhe e puthi. Dhe Isaku ndjeu erën e rrobave të tij dhe e bekoi duke thënë: "Ja, era e tim biri është si era e një fushe, që Zoti e ka bekuar.

Jozueu 22:7 ALB Bible Verse Image
Jozueu 22:7 (ALB) »
Moisiu i kishte dhënë gjysmës së fisit të Manasit një trashëgimi në Bashan, kurse Jozueu i dha gjysmës tjetër një trashëgimi midis vëllezërve të tyre, nga kjo anë e Jordanit, në perëndim. Kështu, kur Jozueu i ktheu në çadrat e tyre, i bekoi,

Ligji i Përtërirë 33:1 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 33:1 (ALB) »
Ky është bekimi me të cilin Moisiu, njeri i Perëndisë, bekoi bijtë e Izraelit, para se të vdiste.

Eksodi 34:15 ALB Bible Verse Image
Eksodi 34:15 (ALB) »
Mos bëj asnjë aleancë me banorët e vendit sepse, kur ata kurvërohen te idhujt e tyre dhe ofrojnë fli idhujve të tyre, ndokush prej tyre të fton dhe ti ha nga flitë e tyre,

Zanafilla 34:16 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 34:16 (ALB) »
Atëherë ne do t’ju japim bijat tona dhe do të marrim bijat tuaja, do të banojmë bashkë me ju dhe do të bëhemi një popull i vetëm.

Zanafilla 27:4 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 27:4 (ALB) »
pastaj më përgatit një gjellë të shijshme nga ato që më pëlqejnë dhe sillma, që unë ta ha dhe shpirti im të të bekojë para se të vdes".

Zanafilla 49:28 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 49:28 (ALB) »
Tërë këta janë dymbëdhjetë fiset e Izraelit; dhe pikërisht këtë u tha ati i tyre kur i bekoi. I bekoi duke i dhënë secilit një bekim të veçantë.

Zanafilla 34:9 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 34:9 (ALB) »
të bëjmë krushqi bashkë: na jepni bijat tuaja dhe merrni bijat tona.

Zanafilla 6:2 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 6:2 (ALB) »
djemtë e Perëndisë panë që vajzat e njerëzve ishin të bukura, dhe morën për gra të gjitha ato që i zgjodhën vetë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 28:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 28:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 28:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 28:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 28:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 28:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 28:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 28:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 28:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 28:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 28:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 28:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 28:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 28:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 28:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 28:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 28:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 28:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 28:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 28:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 28:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 28:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »