Zanafilla 15:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 15:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 15:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Mbas këtyre gjërave, fjala e Zotit iu drejtua - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 15:1 ALB

Mbas këtyre gjërave, fjala e Zotit iu drejtua Abramit në vegim duke i thënë: "Mos ki frikë, Abram, unë jam mburoja jote, dhe shpërblimi yt do të jetë shumë i madh".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 15:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 15:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 15:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 41:10 ALB Bible Verse Image
Isaia 41:10 (ALB) »
Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime.

Psalmet 119:114 ALB Bible Verse Image
Psalmet 119:114 (ALB) »
Ti je streha ime dhe mburoja ime; unë shpresoj në fjalën tënde.

Psalmet 84:11 ALB Bible Verse Image
Psalmet 84:11 (ALB) »
Sepse Zoti Perëndi është diell dhe mburojë; Zoti do të japë hir dhe lavdi; ai nuk u refuzon asnjë të mirë atyre që ecin drejt.

Zanafilla 26:24 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 26:24 (ALB) »
Dhe Zoti iu shfaq po atë natë dhe i tha: "Unë jam Perëndia i Abrahamit, babait tënd; mos ki frikë, sepse unë jam me ty; do të të bekoj dhe do të shumoj pasardhësit e tu, për hir të Abrahamit, shërbëtorit tim".

Ligji i Përtërirë 33:26 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 33:26 (ALB) »
Askush nuk është barabar me Perëndinë e Jeshurunit, që shkon me kalë nëpër qiejtë në ndihmën tënde dhe shkon mbi retë me madhështinë e tij.

Isaia 41:14 ALB Bible Verse Image
Isaia 41:14 (ALB) »
"Mos u frikëso, o krimb i Jakobit, o njerëz të Izraelit! Unë të ndihmoj," thotë Zoti; "Shpëtimtari yt është i Shenjti i Izraelit.

Psalmet 3:3 ALB Bible Verse Image
Psalmet 3:3 (ALB) »
Por ti, o Zot, je një mburoje rreth meje; ti je lavdia ime dhe ai më larton kokën.

Vajtimet 3:24 ALB Bible Verse Image
Vajtimet 3:24 (ALB) »
"Zoti është pjesa ime," thotë shpirti im, "prandaj do të kem shpresë tek ai.

Psalmet 18:2 ALB Bible Verse Image
Psalmet 18:2 (ALB) »
Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im, Perëndia im, shkëmbi im ku gjej strehë, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha ime e i lartë.

Hebrenjve 13:5 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:5 (ALB) »
Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje dhe kënaquni me atë që keni, sepse vetë Perëndia ka thënë: “Nuk do të të lë, nuk do të të braktis.”

Zanafilla 21:17 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 21:17 (ALB) »
Dhe Perëndia dëgjoi zërin e djaloshit dhe engjëlli i Perëndisë thirri Agarin nga qielli dhe i tha: "Çfarë ke, Agar? Mos ki frikë, se Perëndia ka dëgjuar zërin e djaloshit aty ku ndodhet.

Psalmet 142:5 ALB Bible Verse Image
Psalmet 142:5 (ALB) »
Unë të këlthas ty, o Zot, dhe të them: "Ti je streha ime, pjesa ime në tokën e të gjallëve.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 15:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 15:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 15:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 15:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 15:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 15:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 15:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 15:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 15:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 15:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 15:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 15:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 15:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 15:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 15:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 15:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 15:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 15:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 15:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 15:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 15:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 15:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »