Zanafilla 20:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 20:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 20:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Abrahami u zhvendos së këtejmi duke vajtur në - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 20:1 ALB

Abrahami u zhvendos së këtejmi duke vajtur në Negev, dhe banoi në Kadesh dhe në Shur mandej u vendos në Gerar.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 20:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 20:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 20:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 26:6 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 26:6 (ALB) »
Kështu Isaku qëndroi në Gerar.

Zanafilla 26:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 26:1 (ALB) »
Por ndodhi një mungesë ushqimesh në vend, përveç asaj të parës që kishte ndodhur në kohën e Abrahamit. Pastaj Isaku shkoi tek Abimeleku, mbreti i Filistejve në Gerar.

Psalmet 29:8 ALB Bible Verse Image
Psalmet 29:8 (ALB) »
Zëri i Zotit e bën shkretëtirën të dridhet; Zoti bën që të dridhet shkretëtira e Kadeshit.

Zanafilla 18:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 18:1 (ALB) »
Zoti iu shfaq Abrahamit në lisat e Mamreut, ndërsa ai ishte ulur në hyrje të çadrës në zheg të ditës.

2 Kronikave 14:13 ALB Bible Verse Image
2 Kronikave 14:13 (ALB) »
Atëherë Asa dhe njerëzit që ishin me të i ndoqën deri në Gherar. Prandaj Etiopasit u mundën, prej tyre nuk mbeti asnjë i gjallë, sepse ata u shkatërruan përpara Zotit dhe ushtrisë së tij. Dhe ata morën një plaçkë shumë të madhe.

Ligji i Përtërirë 1:19 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 1:19 (ALB) »
"Pastaj u nisëm nga mali i Horebit dhe përshkuam gjithë atë shkretëtirë të madhe dhe të tmerrshme që keni parë, duke u drejtuar nga krahina malore e Amorejve, ashtu si na kishte urdhëruar Zoti, Perëndia ynë, dhe arritëm në Kadesh-Barnea.

1 Samuelit 15:7 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 15:7 (ALB) »
Sauli i mundi Amalekitët nga Havilahu deri në Shur, që ndodhet përballë Egjiptit.

Numrat 13:26 ALB Bible Verse Image
Numrat 13:26 (ALB) »
dhe shkuan të takojnë Moisiun, Aaronin dhe tërë asamblenë e bijve të Izraelit në shkretëtirën e Paranit, në Kadesh; para tyre dhe tërë asamblesë paraqitën një raport dhe u treguan pemët e vendit.

Numrat 20:16 ALB Bible Verse Image
Numrat 20:16 (ALB) »
Por, kur i thirrëm Zotit, ai e dëgjoi zërin tonë dhe dërgoi një Engjëll dhe na nxori nga Egjipti; dhe tani jemi në Kadesh, një qytet në afërsi të kufijve tuaj.

Ligji i Përtërirë 32:51 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 32:51 (ALB) »
sepse u treguat të pabesë me mua në mes të bijve të Izraelit, në ujërat e Meribës në Kadesh, në shkretëtirën e Tsinit, dhe sepse nuk më shenjtëruat në mes të bijve të Izraelit.

Zanafilla 26:26 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 26:26 (ALB) »
Pastaj Abimeleku nga Gerari shkoi tek ai bashkë me Ahucathin, mikun e tij, dhe me Pikolin, kreun e ushtrisë së tij.

Zanafilla 24:62 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 24:62 (ALB) »
Ndërkaq Isaku ishte kthyer nga pusi i Lahai-Roit, sepse banonte në krahinën e Negevit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 20:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 20:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 20:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 20:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 20:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 20:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 20:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 20:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 20:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 20:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 20:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 20:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 20:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 20:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 20:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 20:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 20:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 20:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 20:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 20:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 20:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 20:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »