Zanafilla 37:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 37:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 37:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Por Jakobi banoi në vendin ku i ati kishte - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 37:1 ALB

Por Jakobi banoi në vendin ku i ati kishte qëndruar, në vendin e Kanaanëve.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 37:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 37:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 37:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 17:8 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:8 (ALB) »
Dhe ty dhe pasardhësve të tu pas teje, do t’u jap vendin ku ti banon si një i huaj: tërë vendin e Kanaanëve, në pronësi për gjithnjë; dhe do jem Perëndia i tyre".

Zanafilla 23:4 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 23:4 (ALB) »
"Unë jam një i huaj midis jush dhe i ardhur midis jush; më jepni pronësinë e një varri midis jush, që të mund të varros të vdekurën time dhe ta heq nga sytë e mi".

Zanafilla 36:7 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 36:7 (ALB) »
sepse pasuritë e tyre ishin tepër të mëdha, që ata të mund të banonin bashkë; vendi ku rrinin nuk ishte në gjendje t’i mbante për shkak të bagëtisë së tyre.

Zanafilla 28:4 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 28:4 (ALB) »
dhe të dhëntë bekimin e Abrahamit ty dhe pasardhësve të tu, në mënyrë që ti të jesh zot i vendit ku banon si i huaj dhe që Perëndia ia fali Abrahamit".

Hebrenjve 11:9 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:9 (ALB) »
Me anë të besimit Abrahami banoi në tokën e premtuar, si në një dhe të huaj, dhe ndenji në çadra bashkë me Isakun dhe Jakobin, bashkëtrashëgimtarë të të nëjtit premtim,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 37:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 37:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 37:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 37:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 37:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 37:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 37:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 37:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 37:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 37:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 37:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 37:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 37:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 37:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 37:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 37:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 37:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 37:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 37:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 37:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 37:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 37:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »