Zanafilla 22:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 22:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 22:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Mbas këtyre gjërave Perëndia e vuri në provë - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 22:1 ALB

Mbas këtyre gjërave Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha: Abraham!!" Ai u përgjegj: "Ja ku jam".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 22:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 22:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 22:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Hebrenjve 11:17 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:17 (ALB) »
Me anë të besimit Abrahami, pasi u vu në provë, ofroi Isakun dhe ai që kishte pritur premtimet ofroi birin e tij të vetëm,

Ligji i Përtërirë 8:2 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 8:2 (ALB) »
Kujto gjithë rrugën që Zoti, Perëndia yt, të ka bërë të përshkosh në këtë dyzetë vjet në shkretëtirë që ti të ulësh kokën dhe të vihesh në provë, për të ditur çfarë kishte në zemrën tënde dhe në se do të respektoje apo jo urdhërimet e tij.

Jakobit 2:21 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:21 (ALB) »
Abrahami, ati ynë, a nuk u shfajësua me anë të veprave, kur e ofroi birin e vet, Isakun, mbi altar?

1 Korintasve 10:13 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 10:13 (ALB) »
Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se tundimi njerëzor; por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t’ju tundojnë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t’ju japë dhe rrugë dalje, që ju të mund ta përballoni.

Jakobit 1:12 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:12 (ALB) »
Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur del i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti ua premtoi atyre që e duan.

1 Pjetrit 1:7 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:7 (ALB) »
që prova e besimit tuaj, që është shumë më i çmuar nga ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, nder e lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit,

Fjalët e urta 17:3 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 17:3 (ALB) »
Poçi është për argjendin dhe furra për arin, por ai që provon zemrat është Zoti.

Zanafilla 22:7 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 22:7 (ALB) »
Dhe Isaku i foli atit të tij Abraham dhe i tha: "Ati im!". Abrahami iu përgjegj: "Ja ku jam, biri im". Dhe Isaku tha: "Ja zjarri dhe druri, po ku është qengji për sakrificën?".

Eksodi 15:25 ALB Bible Verse Image
Eksodi 15:25 (ALB) »
Kështu ai i bërtiti Zotit; dhe Zoti i tregoi një dru; ai e hodhi atë në ujë, dhe ujërat u bënë të ëmbla. Atje Zoti i dha popullit një ligj dhe një dekret, dhe e vuri kështu popullin në provë,

Ligji i Përtërirë 8:16 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 8:16 (ALB) »
dhe që në shkretëtirë të ka ushqyer me manë të cilën etërit e tu nuk e njihnin, për të të përulur dhe për të të vënë në provë dhe së fundi për të të bërë të mirë.

Zanafilla 22:11 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 22:11 (ALB) »
Por Engjëlli i Zotit thirri nga qielli dhe i tha: "Abraham, Abraham!". Ai u përgjegj: "Ja ku jam".

Gjyqtarët 2:22 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 2:22 (ALB) »
kështu me anë tyre do të vë në provë Izraelin për të parë në se do t’i përmbahen rrugës së Zotit dhe do të ecin në të siç bënë etërit e tyre, ose jo".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 22:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 22:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 22:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 22:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 22:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 22:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 22:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 22:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 22:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 22:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 22:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 22:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 22:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 22:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 22:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 22:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 22:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 22:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 22:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 22:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 22:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 22:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »