Zanafilla 38:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 38:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 38:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Por në atë kohë ndodhi që Juda la - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 38:1 ALB

Por në atë kohë ndodhi që Juda la vëllezërit e tij dhe shkoi të rrijë me një burrë nga Adullami, që quhej Hirah.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 38:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 38:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 38:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Samuelit 22:1 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 22:1 (ALB) »
Pastaj Davidi u nis që andej dhe u strehua në shpellën e Adulamit; kur vëllezërit e tij dhe tërë shtëpia e atit të tij e mësuan, zbritën aty poshtë tek ai.

Mikea 1:15 ALB Bible Verse Image
Mikea 1:15 (ALB) »
Do të të sjell një trashëgimtar të ri, o banore e Mareshahut; lavdia e Izraelit do të arrijë deri në Adullam.

Fjalët e urta 13:20 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 13:20 (ALB) »
Kush shkon me të urtët bëhet i urtë, por shoku i budallenjve do të bëhet i keq.

2 Mbretërve 4:8 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 4:8 (ALB) »
Ndodhi që një ditë Eliseu shkoi në Shunem, ku banonte një grua e pasur, dhe kjo e detyroi të hante pak ushqim. Kështu sa herë që ai kalonte andej, shkonte të hante tek ajo.

2 Samuelit 23:13 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 23:13 (ALB) »
Tre nga tridhjetë krerët zbritën në kohën e korrjes dhe erdhën te Davidi në shpellën e Adullamit, ndërsa një grup Filistejsh kishte ngritur kampin e tij në luginën e gjigantëve.

Jozueu 15:35 ALB Bible Verse Image
Jozueu 15:35 (ALB) »
Jarmuthi, Adulami, Sosohu, Azekahu,

Gjyqtarët 4:18 ALB Bible Verse Image
Gjyqtarët 4:18 (ALB) »
Atëherë Jaela doli për të pritur Siseran dhe i tha: "Hyrë, zotëria ime, hyrë tek unë; mos ki frikë". Kështu ai hyri tek ajo në çadër, dhe ajo e mbuloi me një mbulesë.

Jozueu 12:15 ALB Bible Verse Image
Jozueu 12:15 (ALB) »
mbreti i Libnahut, një; mbreti i Adulamit, një;

Fjalët e urta 9:6 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 9:6 (ALB) »
Lëreni budallallëkun dhe do të jetoni, ecni në rrugën e arsyes".

Zanafilla 19:2 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 19:2 (ALB) »
dhe tha: "Zotërinjtë e mi, ju lutem, hyni në shtëpinë e shërbëtorit tuaj, kaloni aty natën dhe lani këmbët; pastaj nesër në mëngjes mund të çoheni shpejt dhe të vazhdoni udhën tuaj". Ata u përgjigjën: "Jo; do ta kalojmë natën në sheshin".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 38:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 38:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 38:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 38:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 38:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 38:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 38:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 38:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 38:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 38:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 38:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 38:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 38:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 38:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 38:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 38:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 38:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 38:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 38:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 38:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 38:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 38:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »