Zanafilla 8:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 8:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 8:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pastaj Perëndisë iu kujtua Noeu, të gjitha - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 8:1 ALB

Pastaj Perëndisë iu kujtua Noeu, të gjitha gjallesat dhe tërë bagëtia që ishte me të në arkë; dhe Perëndia bëri që të fryjë një erë mbi tokë dhe ujërat e ulën lartësinë e tyre.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 8:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 8:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 8:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Samuelit 1:19 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 1:19 (ALB) »
Ata u ngritën herët në mëngjes dhe ranë përmbys përpara Zotit; pastaj u nisën dhe u kthyen në shtëpinë e tyre në Ramah. Elkanahu njohu Anën, bashkëshorten e tij, dhe Zoti u kujtua për të.

Zanafilla 30:22 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 30:22 (ALB) »
Perëndia u kujtua edhe për Rakelën; dhe Perëndia ia plotësoi dëshirën dhe e bëri të frytshme;

Psalmet 136:23 ALB Bible Verse Image
Psalmet 136:23 (ALB) »
Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,

Eksodi 14:21 ALB Bible Verse Image
Eksodi 14:21 (ALB) »
Atëherë Moisiu shtriu dorën e tij mbi detin; dhe Zoti bëri që të tërhiqet deti nga një erë e fortë nga lindja që fryu tërë atë natë dhe e shndërroi detin në tokë të thatë; dhe ujërat u ndanë.

Eksodi 2:24 ALB Bible Verse Image
Eksodi 2:24 (ALB) »
Kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre, dhe Perëndisë iu kujtua besëlidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin.

Zanafilla 19:29 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 19:29 (ALB) »
Kështu ndodhi që kur Perëndia shkatërroi qytetin e fushës, Perëndisë iu kujtua Abrahami dhe e largoi Lotin nga gjëma kur shkatërroi qytetet ku Loti kishte banuar.

Psalmet 106:4 ALB Bible Verse Image
Psalmet 106:4 (ALB) »
Mos më harro mua, o Zot, sipas mirësisë sate që tregon ndaj popullit tënd, dhe më vizito me shpëtimin tënd,

Nehemia 13:14 ALB Bible Verse Image
Nehemia 13:14 (ALB) »
Për këtë më kujto mua, o Perëndia im, dhe mos i fshij veprat e mira që kam bërë për shtëpinë e Perëndisë tim dhe për ruajtjen e saj.

Fjalët e urta 25:23 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 25:23 (ALB) »
Era e veriut sjell shiun, dhe gjuha që shpif tinëz e bën fytyrën të indinjuar.

Jona 4:11 ALB Bible Verse Image
Jona 4:11 (ALB) »
Dhe mua nuk duhet të më vijë keq për Niniven, qytetin e madh, në të cilin ka njëqind e njëzetmijë veta që nuk dijnë të dallojnë të djathtën e tyre nga e majta e tyre, dhe një sasi të madhe kafshësh?".

Habakuku 3:2 ALB Bible Verse Image
Habakuku 3:2 (ALB) »
"O Zot, unë dëgjova të folurën tënde dhe kam frikë; o Zot, bëj që të ringjallet vepra jote gjatë viteve, bëje të njohur gjatë viteve. Në zemërim e sipër, kujtoje mëshirën.

Psalmet 137:7 ALB Bible Verse Image
Psalmet 137:7 (ALB) »
Mbaji mënd, o Zot, bijtë e Edomit, që ditën e Jeruzalemit thonin: Shkatërrojini, shkatërrojini që nga themelett".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 8:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 8:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 8:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 8:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 8:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 8:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 8:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 8:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 8:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 8:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 8:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 8:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 8:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 8:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 8:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 8:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 8:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 8:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 8:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 8:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 8:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 8:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »