Zanafilla 49:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 49:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 49:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Pastaj Jakobi thirri bijtë e tij dhe tha: - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 49:1 ALB

Pastaj Jakobi thirri bijtë e tij dhe tha: "Mblidhuni që unë t’ju njoftoj çfarë do t’ju ndodhë në ditët e ardhshme.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 49:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 49:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 49:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Numrat 24:14 ALB Bible Verse Image
Numrat 24:14 (ALB) »
Dhe ja, tani do të kthehem te populli im; eja, unë do të njoftoj atë që ky popull do t’i bëjë popullit tënd në ditët e fundit".

Danieli 10:14 ALB Bible Verse Image
Danieli 10:14 (ALB) »
Dhe tani kam ardhur të të bëj të kuptosh atë që do t’i ndodhë popullit tënd në mbarim të ditëve; sepse vegimi ka të bëjë me një kohë të ardhme".

Jeremia 23:20 ALB Bible Verse Image
Jeremia 23:20 (ALB) »
Zemërimi i Zotit nuk do të qetësohet deri sa të ketë kryer dhe plotësuar synimet e zemrës së tij; ditët e fundit do të kuptoni fare mirë.

Ligji i Përtërirë 4:30 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 4:30 (ALB) »
Kur do të jesh në ankth dhe do të kenë ndodhur tërë këto gjëra, në kohën e fundit, do të kthehesh tek Zoti, Perëndia yt, dhe do ta dëgjosh zërin e tij;

Hebrenjve 10:24 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 10:24 (ALB) »
Dhe le të kujdesemi për njeri tjetrin, për t’u nxitur për dashuri dhe vepra të mira,

Zbulesa 4:1 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 4:1 (ALB) »
Pas këtyre gjërave, pashë dhe ja, një derë u hap në qiell dhe zëri i parë që kisha dëgjuar të fliste me mua si bori, tha: “Ngjitu këtu dhe do të të tregoj gjërat që duhet të ndodhin pas këtyre gjërave.”

Isaia 2:2 ALB Bible Verse Image
Isaia 2:2 (ALB) »
Në ditët e fundit do të vij që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet mbi disa kodra, dhe këtu do të vershojnë tërë kombet.

Ligji i Përtërirë 31:12 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 31:12 (ALB) »
Do të mbledhësh popullin, burra, gra, fëmijë dhe të huajin që ndodhet brenda portave të tua, që të dëgjojnë dhe të mësojnë të kenë frikë nga Zoti, Perëndia juaj, dhe të kenë kujdes të zbatojnë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji,

Psalmet 105:15 ALB Bible Verse Image
Psalmet 105:15 (ALB) »
dhe tha: "Mos prekni të vajosurit e mi dhe mos bëni asnjë të keqe profetëve të mi".

Psalmet 25:14 ALB Bible Verse Image
Psalmet 25:14 (ALB) »
Sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej tij, dhe ai u bën të njohur atyre besëlidhjen e tij.

Isaia 53:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 53:1 (ALB) »
Kush i ka besuar predikimit tonë dhe kujt iu shfaq krahu i Zotit?

Veprat e Apostujve 2:17 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:17 (ALB) »
"Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thotë Perëndia, që unë do të përhap nga Fryma ime mbi çdo mish; dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndrra.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 49:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 49:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 49:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 49:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 49:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 49:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 49:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 49:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 49:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 49:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 49:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 49:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 49:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 49:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 49:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 49:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 49:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 49:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 49:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 49:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 49:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 49:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »