Zanafilla 39:1 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 39:1 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 39:1 ALB Mobile Phone Wallpaper - Ndërkaq Jozefi u çua në Egjipt; dhe Potifari, - Mobile Bible Verse Wallpaper

Zanafilla 39:1 ALB

Ndërkaq Jozefi u çua në Egjipt; dhe Potifari, oficeri i Faraonit dhe kapiten i rojeve, një egjiptas, e bleu nga Ismaelitët që e kishin sjellë atje.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 39:1 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Zanafilla 39:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 39:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 37:25 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 37:25 (ALB) »
Pastaj u ulën për të ngrënë; por, duke ngritur sytë, ata panë një karvan Ismaelitësh që vinte nga Galaadi me devetë e tyre të ngarkuara me erëza, balsame dhe mirrë, dhe udhëtonte për t’i çuar në Egjipt.

Zanafilla 37:36 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 37:36 (ALB) »
Ndërkaq Madianitët e shitën Jozefin në Egjipt dhe ia shitën Potifarit, oficer i Faraonit dhe kapiten i rojeve.

Zanafilla 37:28 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 37:28 (ALB) »
Ndërsa po kalonin ata tregtarë Madianitë, ata e ngritën dhe e nxorën Jozefin jashtë pusit dhe ia shitën Ismaelitëve për njëzet monedha argjendi. Dhe këta e shpunë Jozefin në Egjipt.

Psalmet 105:17 ALB Bible Verse Image
Psalmet 105:17 (ALB) »
Dërgoi para tyre një njeri, Jozefin, që u shit si skllav.

Veprat e Apostujve 7:9 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:9 (ALB) »
Patriarkët, duke pasur smirë Jozefin, e shitën në Egjipt, por Perëndia ishte me të;

Zanafilla 45:4 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 45:4 (ALB) »
Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij: "Afrohuni, pra, tek unë!". Ata iu afruan dhe ai u tha: "Unë jam Jozefi, vëllai juaj, që ju e shitët që ta çonin në Egjipt.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 39:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 39:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 39:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 39:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 39:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 39:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 39:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 39:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 39:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 39:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 39:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 39:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 39:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 39:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 39:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 39:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 39:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 39:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 39:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 39:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 39:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 39:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »